Kommentarer till ”Utredning rörande möjligheterna att tillämpa lagen om valfrihetssystem vid upphandling av särskilda boenden”, ÄLN dnr 2012-0057.30.

>> Ladda ner UPS:s frågor och kommentarer i PDF.