Här bor äldre med olika demenssjukdomar. Det särskilda boendet består av nio enheter på tre plan. Sex undersköterskor arbetar på natten. Det finns aktivitetsombud och kostombud på varje våningsplan plus en äldrekonsulent för hela huset.

Det finns ett beredningskök på varje plan, det serveras huvudsakligen husmanskost. Man gör måltidsobservationer – matintaget, hur mycket eller lite, stämning vid bordet – oftast två undersköterskor närvarande. De får gärna hjälpa till. Många färger i dukningen, vitt är förkastligt för dementa personer.

Fall: Senior Alert, ett 5-årigt projekt. Tittar på nutrition, blodtryck och mediciner. Läkemedelsgenomgång av läkare eller apotekare.

Förebyggande: Anpassade möbler och mattor, hela skor, inga tofflor används, gångträning och sittgympa sker två gånger i veckan. Man har ballongbadminton och avvikelser observeras.

Fallbenägna: Rörelselarm – sensor – frågar anhöriga och sjuka.
Sänggrind – görs en nyttoanalys   – frågar anhöriga och sjuka.
Bälte i rullstol används – frågar anhöriga och sjuka.

Fallrisken är stor, har extra vak. Specialsäng på golvet.

Förutom kommunens gällande Värdegrundsgaranti arbetar man efter följande fyra ledord:

  • Omtänksamhet
  • Professionell
  • Engagerande
  • Nytänkande

Man samarbetar med Studieförbundet och har man har även vårdhundar.

Eva Gosselman
Ledamot i UPS styrelse
SÄV-ansvarig Årstagården