Polishuset i Uppsala, fredagen den 17 mars 2017.

Deltagare: Jan Ask, ordförande UPS, Roland Edwardsson, UPS, Brittmari Ekholm, USU, Lars O. Ericsson, SPF Seniorerna, Sören Gozzi, PRO Samorg., Rune Hedman, USU, Gunnar Jansson, SKPF, Gunnel Jägare, SPF Seniorerna Samråd, Birgitta Ljungqvist, SKPF, Karin Näslund-Westman, UPS och undertecknad Ewon Enqvist.

Från polisen: Ulf Lundgren, kommunpolis i Uppsala och Jale Poljarevius, chef för lokalpolisen Uppsala-Knivsta.

Ulf Lundgren hälsade välkommen och lämnade ordet till Jale.
Jale har 20 poliser inom sitt arbetsområde. Uppgifterna är operativt arbete (poliser ute i fält med polisbil, hundar), utredningar och i polishuset, utfärdande av Id-kort och pass och att ta emot anmälningar.
Jale gav oss följande ögonblicksbild av situationen. Just nu är gängbrotten uppe i 80-90%. En jämförelse mellan januari och februari 2016 och samma månader 2017 visar följande:

År Inbrott Våld Narkotikabrott
2016 56 68 348
2017 101 79 373

 

Inbrott
När det gäller uppklarande av inbrott visar det sig att inkräktaren ofta har samma skor vid flera tillfällen, så skoavtrycken återkommer ofta. Polisen har också förfinat DNA-tekniken som underlättar uppklarnandet. Det finns i dag i handeln en märkpenna för DNA att märka sina dyrgripar i hemmet med. Polisen lyser då med en lampa och läser av spåren. Dekaler finns att sätta på dolt ställe i huset. Polisen pekar också på hur viktig grannsamverkan är och att vara observant på om främmande bilar rör sig i området eller om något utomhus har flyttats. Det senare är vanligt för att tjuven skall se om någon är hemma genom att föremålet flyttats tillbaka till sin ursprungsplats. Inbrott föregås ofta av spaning i området. Alla människor har sin del av ansvaret i samhället.

Våldsbrott
Förekommer nästan bara i åldrarna 18 – 25 år. Polisen har extra bevakning när krogar stänger och det ofta kan bli bråk. Onyktra personer tas till arrest och får sova ruset av sig, polisen ser det som en social insats för att förhindra mer våld. Vidare plockar man bort vapen av alla slag som dessa personer bär. Polisens resurser att hantera brottslingar enligt de förslag som politiker föreslår begränsas av domstolarnas agerande. Lars frågade om samarbete med posten ang. efter-sändningar av post, men det förekommer inte.
Våldsbrotten är ofta gängrelaterade. Det innebär att vi pensionärer inte är en målgrupp utan vi kan vara utomhus även på kvällar och känna oss trygga. Det inträffar nästan aldrig att pensionärer utsätts för våld. Vi ska inte uppträda ängsligt och oroligt utan röra oss normalt även efter mörkrets inbrott.
Polisens budskap är att vi pensionärer ska röra oss fritt i samhället och inte vara rädda.

Våld i nära relationer
Här redovisas en nedåtgående trend. 2013 anmäldes 79 fall, 2015 49 fall, 2016 61 fall. Det har 2017 hitintills anmälts 40 fall. Polisen tror att det finns ett stort mörkertal, man amäler inte p g a skuldkänsla. Våldet sker inom en sluten krets,familjen, och det är först när det inträffar dödsfall som polisen får insyn.

Narkotikabrott
I Uppsala är insatserna koncentrerade just nu till Resecentrum. Polisen har kartlagt 100 nya personer och man tog 21 personer härom dagen. Det visar sig att flera i den senaste invandringsvågen är narkotikaberoende när de kommer in i landet. Varför flyr män i stridbar ålder? En förklaring är att vid krig i ett land öppnas fängelser, sinnessjukhuset och liknande inrättningar och de intagna blir politiska flyktingar. Det är unga människor som är narkomaner. De behöver en dos var 6:e till 8:e timme. Priset på narkotika var på 70-talet och fram till 90-talet, 500 kronor för 0,2 gr heroin. Sedan 2016 är priset för samma mängd narkotika 200 kronor. Avgiftning är det bästa botemedlet för att hjälpa dessa ungdomar till ett liv utan narkotika och brott. Flera av oss närvarande kunde ge exempel på var dessa unga män samlas. Polisen är medveten om att varefter de rensar i ett område flyttas handeln till ett annat område men polisen kommer att följa efter vart de än tar vägen. Målet är att få ner handeln med narkotika för att det inte missbruket skall gå ner i åldrarna.
Polisens insatser på resecentrum kan följas på Twitter – LPO Uppsala/Knivsta.

Samarbete Skolan-Socialtjänsten-Polisen, SSP
Tidigare, sedan 2011, var socialarbetare ute 2 timmar/vecka för att fånga in individer med problem. I dag finns 9 heltidsanställda fältarbetare inom socialtjänsten anställda. Det är grupper av socionomer som tar ansvar för olika områden som t ex skolor. De har planer för för varje individ och det sker i samtycke med föräldrarna. Jale berättade att ungdomarna lyssnar inte så mycket på vad polisen säger men när mamman i familjen säger till sitt barn då är det allvar. Polisens insatser mot narkotika i Uppsala är angeläget.

Övriga frågor
Jan Ask berättade att han svarat på Harald Bohlins insändare om ofoget att cykla på trottoarer där han påpekar att mer skyltning inte hjälper och att en del cykel-banor plötsligt upphör och cyklisten är hänvisad till gatutrafiken. Polisen är medveten om, att valet att cykla på en gata med hög trafik och med många parkerade bilar längs med trottoaren, eller att cykla på trottoaren, inbjuder till det senare alternativet som är tryggare för cyklisten men en fara för gångtrafikanterna, särskilt äldre med nedsatt hörsel och långsammare uppfattningsförmåga. Det är för polisen en resursfråga och man har vissa platser i staden som man bevakar. Samråd sker även med kommunen.

Det är viktigt att när man ringer Polisen och vill anmäla någonting, anger att man ringer från Uppsala. Liknande orter eller gatunamn finns även på andra håll i landet.

Beslutade vi att nästa möte sker i september.

Antecknat
Ewon Enqvist
Sekreterare i UPS