Närvarande:
Magdalena Previus, Private Nursing
Ingrid Pettersson, SPF
Ruth Pettersson, PRO
Carin Kylengren, PRO

Detta första möte med Private Nursering som vårdgivare blev kort och det konstaterades att fortfarande störs verksamheten av att reparationen av vårdcentralen inte avslutats.

Det fanns vid mötet lediga platser.

Verksamheten fortsätter i stort sett som förut.

Inga förändringar i antal platser eller uppdelning på avdelningar.

Dagverksamheten röner inget eller väldigt litet intresse.

Bemanningen i stort likadant som förut, likaså löper aktiviteter som tdigare. Dock finns vissa problem med utepromenader en gång per vecka i samarbete med Röda Korset. Det har blivit svårt att få fram volontärer. Frivilliginsatserna är stora främst vad gäller Röda Korset och Kyrkan.

Matleverantören är bytt till Dafgård.

Diskuterades och beslutades att försöka få till stånd kontakt mellan SÄV-gruppen och Anhöringrådet. Framfördes också önskemål om förbättrad utrustning vad gäller hörapparater (Whispers) för att underlätta vid högläsning.

Efter gott kaffe och trevligt småprat avslutades mötet med löfte om att försöka komma på bra ideer för fortsatta kulturaktiviteter.

Vid pennan
Carin Kylengren