Närvarande från UPS: Jan Ask, Karin Näslund-Westman, Lars O Eriksson, Britt-Marie Ekholm, Rune Hedman.

Meddelat förhinder från UPS: Ewon Enqvist och Sven-Olov Larsson.

Polisen: Kommunpolis Ulf Lundgren

Förhinder från Polisen: Jale Plojarevius, chef för lokalpolisen Uppsala- Knivsta

Totalt 7 deltagare deltog vid mötet.

Tid: 1000-1130

Plats: Polishuset i Uppsala på Svartbäcksgatan

 

Gottsunda betraktas som ett orosområde och med många bilbränder. Det behövs en stationär polisbemanning i området. Kvällen innan vårt möte hade det varit 2 bilbränder. Polisen försöker få till ett samarbete med näringsidkarna, alla bör hjälpas åt för att ”strypa” kriminaliteten, enligt polisman Ulf Lundgren arbetas det för mycket i ”Stuprörstänk” alla tänker utifrån sitt eget perspektiv. Det som behövs är samarbete polisen-företagarna- allmänheten. I Gottsunda har polisen riktade insatser.

SSP (Skola- Socialtjänst-Polis) har träff varje onsdag.

Ungdomsgängen i Frodeparken har flyttat till andra platser bl.a. Västerås. Därmed har det blivit lugnare där och runt Resecentrum och vid Resecentrum har polisen riktade insatser.

Kommunala ordningsvakternas avtal har förlängts till 2018-05-31. Polisen har märkt en skillnad. Viktigt att påpeka att dessa vakter inte har samma rättighet som polisen och ersätter inte polisen.

Ordningsvakternas mesta sysselsättning har bestått av att ge information till medborgare i olika frågor, tillrättavisande av cyklister, tillrättavisning beroende på annat, avvisning av personer och att skapa trygghet ibland de personer som rör sig i området. Ordningsvakterna träffar polisen varje dag kl. 1500 för rapportering.

Inför julhandeln rekommenderas att vi ska iaktta vaksamhet för ficktjuvar, och vaksamhet vid bankomater rekommenderas. Var försiktig och avvaktande inför alltför hjälpsamma personer, de som vill bära kassar, följa med till porten och för de som vill vara behjälpliga på olika sätt. Det är inte ok med misstänksamhet men verkligheten ser ut på det sättet.

De som tigger verkar ha blivit färre i Uppsala enl. Ulf L. ”Ger vi pengar i muggen så lär vi tiggaren och deras barn att det går att försörja sig på det sättet och då behöver man inte gå i skolan och inte arbeta”. Tiggarna skjutsas ut till sina platser i bilar. Många av de bilar som har varit boplatser för de som tigger har beslagtagits.

Cyklister i trafiken Det behöver till en lagändring för att få ordning med cyklisterna bland gångtrafikanterna, på trottoarer och på gatorna. Attityder bland trafikanterna måste ändras och då redan påbörjas i skolan. Polisen ska inte lära eleverna i skolan, Ulf menar att det är skolan som äger lärandet.

Våld i nära relationer/hemmet har minskat i statistiken. Det är för det mesta den man har en relation till som utför ett dåd mot någon.

Vad ska polisen arbeta med? Enligt Ulf Lundgren ska polisen vara ute på platser där det händer saker och inte enbart sitta med administration. Diskuterades också av vilken anledning man söker sig till polisutbildningen.

Önskemål från polisen och UPS är att polisstyrkan i Uppsala utökas under 2018 och ett önskemål är att det ska finnas områdespoliser poliser och det behöver inte vara kopplat till ett lokalt poliskontor.

I övrigt diskuterades bl.a. civilkurage, attityder och det egna ansvar vi alla har.

Nästa mötesdatum beslutades att bestämmas per mail, preliminärt mars – april 2018.

Vid det mötet önskar UPS en redogörelse om våld i nära relationer.

Ulf Lundgren tackade oss för att vi kommit och välkomnade oss till nästa möte.

 

Vid minnesanteckningarna

Karin Näslund – Westman

Vice ordförande UPS