Närvarande:
Karine Tahmasian, verksamhetschef
Berit Öberg
Gerd Waleij

Antal boende: 31 lägenheter varav 10 är demensboende. 1 par lägenhet och 1 korttidsboende.

Bemanning: 28 anställda på natten 2 uppe och 1 på demensboendet. Alla är utbildade. 0 Silvia systrar, 1 undersköterska går demensutbildning. Stabil personal. Har en lokalvårdare på 25 % för lokalhygien och boendebostäder. 2 st projektanställda som inte ingår i omvårdnadsarbetet.
25 % arbetsterapeut
50 % sjukgymnast
1 vaktmästare 1 sjuksköterska dagtid

Maten: levereras av Dafgård men piffas till på boendet. Frukt, mellanmål och kvällsfika serveras. Nattfasta, ingen ska fasta över 11 timmar. Näringsdryck och mackor om man är vaken vid nattronderna. En del väcks om det sovit tidigare 05 ronden och ges tillägg.
Kostombudet gör matsedel för en vecka med boende. Det finns alternativ att välja på.
Viktkontroll 1 gång/månad, Alla som har BMI under 23 görs det en handlingsplan med dietist.

Läkare 1 ggr/vecka
Läkemedel fungerar bra med APdos eller dosett, som sjuksköterska har ansvar för. Man tar regelbundet upp hur läkemedel ska tas.

Tandläkare och tandhygienist med jämna mellanrum. De boende har reducerad kostnad vid dålig munhälsa.
Fotvård kommer regelbundet.
Frisör finns att få.

Väntjänst fungerar bra och regelbundet varje vecka.
Det finns ramper så man kan komma ut, mest på sommaren.
Anhörigträffar 2 ggr/år.
Vårdhunden kommer 1 ggr/vecka. Har haft kaniner på innergården under sommaren. Djur har fungerat bra. Har inga djurallergier.
Har ett aktivitetsrum för det boende där man har café varje dag.

Personalen tvättar kläder. Har hygien ombud och hygienronder.

Värdegrundsgaranti, Det jobbar man aktivt med och det finns en ansvarig. Just nu självbestämmande.
Man följer kommunens uppföljningsdokumentation.

Ett mycket trevligt möte!

Nästa möte: 11 maj, kl. 14.00.