Närvarande:
Carine Tahmasian föreståndare
Berit Öberg
Gerd Waleij

Antal boende: 31 lägenheter varav 10 är demensboende. 1 parlägenhet.

Bemanning: 28 anställda på natten 2 uppe och 1 på demensboendet. Alla är utbildade.

0 Silvia systrar, 1 undersköterska med demensutbildning. All personal ska genomgå en demensutbildning via internet.

25 % arbetsterapeut vakant.

50 % sjukgymnast för tillfället ska vara 100 %.

1 vaktmästare

1 sjuksköterska dagtid

Maten: levereras av Dafgård men piffas till på boendet. Frukt, mellanmäl och kvällsfika serveras.

Kostombudet gör matsedel för en vecka med boende. Det finns alternativ att välja på.

Viktkontroll 1 gång/månad, Alla som har BMI under 23 görs det en handlingsplan med dietist.

Läkare 1 ggr/vecka.

Tandläkare och tandhygienist med jämna mellanrum. De boende har reducerad kostnad vid dålig munhälsa.

Fotvård kommer regelbundet. Frisör finns att få.

Väntjänst har inte fungerat sista tiden men det ska ske ett nytt försök under våren.

Det finns ramper så man kan komma ut, mest på sommaren.

Anhörigträffar 2 ggr/år.

Vårdhunden kommer 1 ggr/vecka och man har pratat om vårdkatt.

Man håller på och gör ett aktivitetsrum för det boende.

Personalen tvättar kläder och städar. Har hygien ombud och hygienronder.

Värdegrundsgaranti: det jobbar man aktivt med och det finns en ansvarig.

Man följer kommunens uppföljningsdokumentation.

Ett mycket trevligt möte!

 

Nästa möte 6 okt 2016, 15.00