Plats: Storgatan 11

Tid: 10.00-11.45

Tema: Äldrevänlig kommun.

Deltagare:
Från PRO: Lena Dawson, Bälinge, Gun Söderlund, Bälinge, Lars-Gunnar Borg, Posten, Anita Berger, Svartbäcken, Sören Gozzi, Fålhagen. Agneta Darberg, Samorganisationen.
SPF: Anders Söderberg, Björken, Åke Strabor, Knutby, Fagerberg, Säveådalen.
Övriga: Solveig Aaro, Arbetarrörelsens historieförening, Bernt Selmeryd, PLI Uppsala, Niklas Rommel, USU, Gun Mases, Vänsam, Tone Tingsgård, Veteranerna, Ulla Myrman, valberedningen.
Samt styrelsemedlemmar: Karin Näslund-Westman, Sven-Erik Nyström, Hans Granlund, Eva Gosselman, Rune Hedman, Brittmari Ekholm, Britt-Marie Löfgren.

Ordföranden Karin Näslund-Westman hälsar välkommen och presenterar sig och sitt uppdrag. Därefter presentation av samtliga deltagare. Ett särskilt välkommen till Kenny Jansson ÄVK och Helene Stenlund ÄO som skall presentera Äldrevänlig kommun för mötesdeltagarna.

Kenny Jansson presenterar sig och berättar om sitt uppdrag i kommunen med att visa hur upplägget inför presentationen kommer att se ut.

Uppsala gick med i som ÄVK år 2016 då tillsammans med 1114 städer från 44 länder. Program och handlingsplan togs i KF 2020. Det ingår tre utvecklingsområden; Livsmiljö, Jämlikhet och Hälsa och välbefinnande. Uppsala ingår i ett nordiskt nätverk.

Organisationen: ÄO kom till 2001 och ingick i ÄVK 2017. Den rollen är att arbeta för en ÄVK och ha kontakt med äldre uppsalabor.

Man har även försökt ta fram konsekvenserna av pandemin genom Covidsamverkansgruppen. Man har även nätverket äldresamverkan.

Man har haft dialogmöte med föreningslivet om äldrefrågor (LÖK) både 2/9 + 6/10. Man har samarbete med RF-SISU Uppland vad gäller äldres möjligheter till motion. Man kommer även att ha medborgarkontakt-medborgardialog för att fånga upp lokala frågor.

Fråga om ”Äldreambassadörer” har tagits upp via UPS och arbetet att tillsätta sådana har påbörjats så smått.

Information om internationella dagen för äldre den 1/10 där olika aktiviteter föregick på olika träffpunkter i kommunen bland annat visades en film som spelats in. Även information om 60+-mässan i UKK som skall komma.

Max 4 lax är ett projekt som påbörjats för främst ensamma kvinnor med låg pension där man bor lite mindre men har gemensamma ytor som kök, vardagsrum t ex.

Mötet avslutades med frågor och valberedningens ordförande Lars-Gunnar Borg informerade om problemen med att få in nya styrelsemedlemmar till UPS.

Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet.

Nedtecknat av
Britt-Marie Löfgren
Sekreterare