Mats Hallor deltog i ett LPR-möte och delar sina minnesanteckningar med oss. Mötet handlade bland annat om UL:s nya biljettsystem.

>> Minnesanteckningar LPR (pdf-fil)