Kommunens träffpunkt Minneslotsen på Storgatan 11 ger stöd till dig som går på minnesutredning eller som nyligen fått en demensdiagnos. Här får du råd och tips om vad som kan göra ditt vardagsliv lättare och stöd att landa i din nya livssituation. Även du som bara är orolig över ditt försämrade minne och vill ha råd av en erfaren och kunnig person som kan lotsa dig vidare är välkommen.

På Minneslotsen kan du:

  • låna böcker och filmer där demensdrabbade berättar
  • få stöd att söka läkare
  • titta på tekniska hjälpmedel för minnet i caféet och få veta hur du får tillgång till dem
  • få tips om hur du kan anpassa din egen hemmiljö för att göra vardagen enklare
  • få veta mer om lagar och rättigheter
  • få tips om studiecirklar
  • bläddra gärna i Minneslotsens pärm i caféet
  • frågelåda finns i foajén

 

Kerstin Lundström

Öppettider

Välkommen torsdagar kl. 9.00-16.00.