Närvarande från ssk boenden: verksamhetscheferna på Andreas Ands Minne, Attendo Råbyvägen, Ebbagården. Fortuna-Onela, Liljeforstorg 4, Linné, Myrbergska, Sandelska, Topelius B.

Omsorgscheferna i Uppsala kommun, Mia Gustafsson och Ann-Sofie Sundman.

SÄV-ombud från Björklingegården, Glimmervägen, Granbommen, Höganäs, Liljefors, Lilllsjögården, Linné, Lundgården, Sandelska, Skogsgården, Tunåsen, Vigmund och Årstagården. Sammanlagt 35 personer.

Inbjuden gäst: Åldreombudsmannen Heléne Stenlund, Uppsala kommun.

Från Regionens Tolkcentral för skrivtolkning 2 personer.

Ordförande i SÄV, Karin Näslund-Westman, hälsade alla välkomna och vände sig särskilt till omsorgscheferna och Äldreombudsmannen. Hon konstaterade att anmälan till SÄV-möten nonchaleras, 25 personer hade anmält sig och det kom 35. Hon hoppades att kaffe och bröd skulle räcka till alla. Dagordningen innehöll två punkter, förutom rapporter från SÄV-grupperna, vikten av levnadsberättelser och upplevd ensamhet hos äldre.

Ulla Hjelmqvist anmälde extraärende: vikten av fungerande hörselslingor på äldreboenden.

Karin informerade om projektet att bryta ensamheten hos äldre som PRO, SKPF och SPF tilldelats 2 milj kronor för att ta fram förslag till åtgärder. Många äldre vill inte säga att de är ensamma och 3 0% av äldre över 85 år har ingen vän. Man har inte sina nära i närheten.

Heléne Stenlund presenterade sig och redovisade organisationen inom kommunen som hon arbetar i. Hon arbetar nära projektet Äldrevänlig Stad. Heléne har mer strategiska frågor och inte renodlade individuppdrag även om hon får telefonsamtal rörande äldreboenden. Hon beskrev ensamheten som att vara ensam behöver inte betyda att man är ensam. Män är ovana att tala om ensamhet, kvinnor är det inte. Heléne är Äldreombudsman inom Äldrenämnden, omsorgsnämnden har egen Äldreombudsman. Hon efterlyser fler mötesplatser för äldre.

Därefter talade hon om levnadsberättelser. Levnadsberättelser talar om vem man varit och upplevelser. Identiteten skapas i relation till andra människor.

Karin uttryckte oro över digitaliseringen i samhället och Eva Gosselman påpekade att alla ville ha Äldreombudsmannen kvar i dess förra form. Nu har uppgifterna blivit mer övergripande och kontakten med äldre minskat.

Anita Berger frågade hur äldreboendena hanterar levnadsberättelserna och fick till svar av Heléne Stenlund att äldreboendena måste bli bättre på att samla upp dem. Särskilt inom demensvården är dessa dokument viktiga.

En av deltagarna berättade att Diakonistiftelsen driver ett äldrecenter dit man kan vända sig.

Ulla Hjelmqvist berättade att för 10-15 år sedan kontrollerade kommunen att slingorna fungerade på äldreboenden och det fanns en ansvarig person som skötte systemet. Ulla gav exempel på hur det inte fungerar i dag och frågar sig varför kommunen inte är intresserad.  Karin berättade att det tidigare fanns hörselombud inom hemtjänsten.

Före pausen informerade Karin om nästa möte 2019-05-06 kl 9.30 på samma plats och hon uppmanade de närvarande att komma med önskemål om innehåll på träffarna. 

Efter pausen berättade Heléne Stenlund att Seniorguiden blir kvar och ett nytt nummer av tidningen är snart ute.  Eva Gosselman hänvisade till att den finns på kommunens hemsida.

Följande rapporter lämnades:

Ebbagården. 31/1. 33 platser för demensboende.

Västergården.  Finns kameror. Håller frågor om välfärdsteknik levande.

Villa Hovstallet.  Ingen rapport. Chefsbyten.  Rapport senare.

Liljeforstorg. Informerade om personalsituationen.

Lillsjögården.  Besök föreg. vecka. Alla är nöjda.

Årstagården. Svårigheter att få kontakt med VC. Tips: Ligg på!

Tunåsen. Omorganisation fortgår. Fastigheten är i visst behov av reparation. Entren ska göras mer välkomnande genom en tv-skärm med aktualiteter och information. Lugn musik ska välkomna både boende och besökare.

Rapporterna finns på UPS hemsida.

Antecknat

Ewon Enqvist
Sekreterare UPS
ewon.enqvist@comhem.se