Fredagen den 30 aug ordnade Regionförbundet i Uppsala län en studiedag på ovanstående tema. Inbjudan vände sig till förtroendevalda, tjänstemän och intresseorganisationer inom äldreområdet. Från UPS deltog Sven-Olov Larsson, Roland Edwardsson och Percy Westerlund.

Ordförande i Regionförbundet, Cecilia Fors, hälsade välkommen till konferensen varefter representanter för ”Ledningskraft” redogjorde för nuläget av kampanjen ”Bättre liv för sjuka äldre”. Projektet utgår från den nationella överenskommelsen om en sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre. En länsgemensam handlingsplan är framtagen för regional utveckling 2013-2014 och antagen av kommunernas nämnder och landstingets hälso- och sjukvårdstyrelse. De utsedda utvecklingsledarna presenterade sig och vilka områden de hade ansvar för. Det är Frida Högberg som har huvudansvaret för Uppsala och Knivsta kommuner.

Vikten av sammanhållen vård och en enhetlig och adekvat medicinering kan erhållas om alla utförare av vård samråder och har patientens bästa för ögonen. Detta innebär inte bara bra kontakter sjukhus-vårdboenden utan också kontakter husläkare-hemvård/tjänst.

Framtidsspaning presenterades av Thomas Fürth som utfört en studie under namnet ”När man blir gammal på riktigt”. I sitt anförande berörde han de yngre pensionärerna (1937-1944), men ägnade den större delen av redovisningen kring ”Rekordgenerationen” (1945-1954). Andelen äldre ökar rekordfort i vårt samhälle. Hur ska vårt samhälle stå emot de tryck som vård och äldreomsorgen kommer att kräva? Det har visats sig svårt att få utbildad arbetskraft för uppgiften. Hoppet får kanske ställas till den tekniska utveckling som sker både i hem och på sjukhus. Ett mycket intressant föredrag som vid lämpliga tillfällen avbröts av bikupesamtal mellan konferensdeltagarna.

Dagen slutade med att Eva Nilsson, nationell äldresamordnare från Socialdepartementet, gick igenom de projekt Socialstyrelsen har för att stärka tryggheten hos äldre genom ”Äldresamordningen” som pågår under fyra år. Målet för projektet är att åldras i trygghet genom att förbättra vården av de mest sjuka. Fokus skall också vara på vården i livets slutskede, preventivt arbetssätt, demensvården och det sociala livet på vårdboenden. De kommuner som gör framsteg och lyckas på dessa områden erhåller statsbidrag för sin verksamheten.

Percy Westerlund.