2013 års rapport har temat sammanhållen vård och omsorg om sjuka äldre.
37 indikatorer ger en bred bild av kvaliteten. Stora skillnader finns mellan kommunernas resultat för de flesta indikatorerna.

Uppsala kommun hamnar i botten 25% på följande tio frågor:

>> Andel äldre som tolv månader efter insjuknandet i stroke var oberoende av hjälp, genomsnitt 2010-2012.

Uppsala: 59% (kvinnor: 50% – män: 69%) – plats (/290): 225
Riket: 63% (kvinnor: 57 – män: 70)
Bäst: 80% – Perstorp, Malung-Sälen

Uppsala

Plats (/290)

Sämst

Riket

Bäst

59

225

40

63

80

 

>> Andel personer med en vid behovsordination av opioid i injektionsform mot smärta i livets slutskede 2012-2013.

Uppsala: 86%  – plats: 193
Riket: 92%
Bäst: 100% – 19 kommuner

Uppsala

Plats (/290)

Sämst

Riket

Bäst

86

193

63

92

100

 

>> Andel som uppger att det känns mycket tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten 2013.

Uppsala: 42% (kvinnor: 40 – män: 46) – plats: 234
Riket: 46% (kvinnor: 45 – män: 47)
Bäst: 64% – Ekerö

Uppsala

Plats (/290)

Sämst

Riket

Bäst

42

234

28

46

64

 

>> Andel som uppger att det känns mycket tryggt att bo i särskilt boende 2013.

Uppsala: 47% (kvinnor: 48 – män: 45) – plats: 195
Riket: 51% (kvinnor: 51 – män: 50)
Bäst: 77% – Valdemarsvik, Skurup

Uppsala

Plats (/290)

Sämst

Riket

Bäst

47

195

28

51

77

 

>> Andel som uppger att maten smakar mycket eller ganska bra (särskilt boende) 2013.

Uppsala: 72% (kvinnor: 72 – män: 73) – plats: 207
Riket: 77% (kvinnor: 76 – män: 79)
Bäst: 95% – Töreboda

Uppsala

Plats (/290)

Sämst

Riket

Bäst

72

207

53

77

95

 

Andel som uppger att personalen alltid eller oftast har tillräckligt med tid att utföra arbetet (särskilt boende) 2013.

Uppsala: 68% (kvinnor: 68 – män: 68) – plats: 205
Riket: 72% (kvinnor: 71 – män: 74)
Bäst: 91% – Mönsterås

Uppsala

Plats (/290)

Sämst

Riket

Bäst

68

205

46

72

91

 

>> Andel som uppger att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål (särskilt boende) 2013.

Uppsala: 73% (kvinnor: 76 – män: 69) – plats: 215
Riket: 79% (kvinnor: 79 – män: 78)
Bäst: 94% – Vansbro

Uppsala

Plats (/290)

Sämst

Riket

Bäst

73

215

58

79

94

 

>> Andel som uppger att personalen alltid bemöter dem på ett bra sätt (hemtjänst) 2013.

Uppsala: 73% (kvinnor: 73 – män: 73) – plats: 242
Riket: 76% (kvinnor: 76 – män: 77)
Bäst: 94% – Sorsele

Uppsala

Plats (/290)

Sämst

Riket

Bäst

73

242

61

76

94

 

>> Andel som uppger att personalen alltid bemöter dem på ett bra sätt (särskilt boende) 2013.

Uppsala: 52% (kvinnor: 54 – män: 49) – plats: 218
Riket: 58% (kvinnor: 58 – män: 59)
Bäst: 84% – Arjeplog

Uppsala

Plats (/290)

Sämst

Riket

Bäst

52

218

33

58

84

 

>> Andel som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten 2013.

Uppsala: 86% (kvinnor: 87 – män: 86) – plats: 264
Riket: 89% (kvinnor: 89 – män: 90)
Bäst: 100% – Lekeberg

Uppsala

Plats (/290)

Sämst

Riket

Bäst

86

264

73

89

100

 

Uppsala presterar bland de 25% bästa i två frågor:

>> Andel äldre som behandlas med antipsykotiska läkemedel 2012.

Uppsala: 4,8% – plats: 65
Riket: 6,5%
Bäst: 2,1% – Kinda

Uppsala

Plats (/290)

Sämst

Riket

Bäst

4,8

65

15,5

6,5

2,1

 

>> Informationsindex för kommunens hemsida för äldreomsorg. Andel av maxpoäng, våren 2013

Uppsala: 96% – plats: 8
Riket: 83%
Bäst: 100% – Nynäshamn, Osby, Falköping, Forshaga, Sundsvall, Östersund

Uppsala

Plats (/290)

Sämst

Riket

Bäst

96

8

48

83

100

 

Kallor:

  • SKL:s rapport ”Vård och omsorg om äldre 2013”
  • Kommun- och landstingsdatabasen (http://www.kolada.se)