Uppsala Pensionärsorganisationers Samarbetsråd, UPS har tidigare ställt frågor ang nämndens nedläggning av Omtanken. I första hand bekymrade vi oss över en förlorad kunskap om vård i livet slut och omsorgen om medborgarnas trygghet när det gäller döden och döendet. Vi har fått tillfredsställande svar angående dessa delar men avser givetvis att följa arbetet på det området.

Vi ställde även en fråga om att få en ekonomisk redogörelse för kommunens kostnad för denna nedläggning. Det har vi aldrig fått.

UPS kunde under midsommaren via UNT ta del av en märklig redogörelse för hur Omtanken kom till och hur Äldrenämnden nu har hanterat saken. Enligt UNT tecknade kommunen ett avtal under lång tid som nu måste fullföljas. Det fanns även teknisk utrustning som medarbetarna inte kunde använda pga bristande utbildning.

Lösningen på detta problem har uppenbarligen blivit att kommunen överger Björngården och flyttar in i de dyra lokaler som Omtanken utgör. Frågan är hur mycket starten och nedläggningen av Omtanken har kostat kommunens skattebetalare. Och hade det inte varit bättre att fortsätta verksamheten på Omtanken?

Enligt tidigare kortfattad redogörelse skulle en nedläggning av Omtanken inte röra sig om en besparing. Med anledning av ovanstående vill UPS veta hur mycket dyrare hanteringen av Omtanken har blivit.

Uppsala Pensionärsorganisationers Samarbetsråd

Jan Ask
Ordförande