UPS aktuellt

Här hittar du debattartiklar, remisser och protokoll från UPS. Menyn till höger hjälper dig välja bland alla inlägg.

SÄV-rapport Lundgården, 19 februari 2019

Närvarande: Kristin Wall, Gerd Waleij, Berit Öberg. Antal boende: 31 lägenheter varav 10 är demensboende. 20 omvårdnadsboenden och 1 korttidsboende. Bemanning: 28 anställda. På natten 2 uppe och 1 på demensboendet. Alla är utbildade på  tjänster. 0 Silvia systrar. 65%...

Styrelseprotokoll nr 9/18, 28 november 2018

Dag:   Onsdagen den 28 november 2018, kl 13.00 – 15.15Plats:  Storgatan 11 Närvarande: Jan Ask, ordförande, Brittmari Ekholm, Ewon Enqvist, protokoll, Lars O. Ericsson, Eva Gosselman, Hans Granlund, Mats Hallor, Rune Hedman, Ulla Hjelmqvist, Leif Hällström, Sven-Olov...