UPS aktuellt

Här hittar du debattartiklar, remisser och protokoll från UPS. Menyn till höger hjälper dig välja bland alla inlägg.

Protestera mot planerna för Ubbo

Detta område är kanske Sveriges finaste kulturmiljö, centrum i riksintresset Uppsala stad och främsta turistmålet. Enligt översiktsplanen ska kvarteret Ubbo värnas och förändras med varsamhet. Det stämmer dåligt med planens okänsliga förslag om en byggrätt på 5 000 kvm på en liten tomt och nya hus som skymmer de gamla.