UPS aktuellt

Här hittar du debattartiklar, remisser och protokoll från UPS. Menyn till höger hjälper dig välja bland alla inlägg.

Planeringsdag för SÄV ombud, 2 september 2022

Datum: 2022-09-02Tid: 10.30–15.30Plats: Storgatan 11Närvarande: 32 deltagare Mötets öppnande Karin Näslund-Westman, Ordförande UPS och SÄV-ansvarig hälsade alla välkomna till denna dag som är den första planeringsdagen i SÄV sedan 2007. Karin berättade att Eva...

Anteckningar från SÄV-möte nr 2, 11 maj 2022

Datum: 11 maj 2022Tid      :  kl.9.30-12.00Plats    : Stadshuset i Uppsala.Antal deltagare: 55.Deltagare: SÄV-ombud, verksamhetschefer, områdeschefer och inbjudna Gäster.Gäster: Anders Sundin, chef för måltidsservice, Daniela Lorenz, områdeschef, måltidsservice, Pia...

SÄV-rapport Ebbagården, 21 mars 2022

Vi träffade Kerstin Murray, som tidigare varit verksamhetschef men som nu har gått i pension, men tillfälligt tjänstgjorde under pandemin. Det fanns/finns? tomma platser på Ebbagården efter pandemin. Vi diskuterade vad som krävs för att få en plats på boende. Vi...

SÄV-rapport Lillsjögården, 9 maj 2022

Träff med t.f verksamhetschefen den 9/5 -22 på Lillsjögården, Almunge. Det finns f.n 6 rum lediga, varav 2 på demensavd. och ett par avsedda för korttidsboende. Semesterplanering pågår, men är ännu inte klar. Svårt med bemanningen, intervjuer görs, men svårt då flera...

SÄV-rapport, Ferlin, 26 april 2022

Deltagare vid besöket var personal från Ferlingården och SÄV-ombud Ingrid Lundell och Birgitta Ljungqvist. Avtalet med kommunen har förlängts ytterligare 3 år, vilket medför en trygghet för boende och för personalen. Nu finns mer tid för personalen att utföra sina...