UPS aktuellt

Här hittar du debattartiklar, remisser och protokoll från UPS. Menyn till höger hjälper dig välja bland alla inlägg.

SÄV-rapport Tunåsen, 26 april 2022

Minnesanteckningar från SÄV på Tunåsen 26/4–2022 Närvarande: Maria Ohlin Eklund, Lotta Sandberg, Birgitta Eklund, Berit Öberg Det finns tre avdelningar, två omvårdnadsavdelningar med ca 15 patienter på varje samt en demensavdelning med 11 brukare. Det finns 3...

Säv-rapport Björkgården, 4 april 2022

Rapport från besök på äldreboendet Björkgården i Knutby 2022-04-04 Närvarande: Vikarierande föreståndare Joakim Strandman och sjuksköterskan Ulrika Hammar, SÄV-ombud Ann-Britt Schedin och Lena Nyström-Nilsson. Björkgården har 22 platser varav 5 för korttidsboende och...

Anteckningar från SÄV-möte, 2 mars 2022

Anteckningar från SÄV-möte 2 mars 2022 kl.9.30-12.00 i Stadshuset i Uppsala. Deltagare förutom SÄV-ombud och verksamhetschefer:Heikki Syrjäpalo,  chef för SÄBORasmus Sundström, avd.chef för ordinärt boende, äldre och träffpunkterHelené Stenlund, äldreombudsman Karin...

Styrelseprotokoll, 23 februari 2022

Protokoll fört vid UPS styrelsemöte 23 februari 2022, Storgatan 11, Uppsala Tid: 13-16.00 1. Närvarande Karin Näslund-Westman, ordför, Brittmari Ekholm, vice ordför, Sven-Erik Nyström, kassör, Britt-Marie Löfgren, sekr, , Mats Hallor, Dag Fredriksson, Eva Gosselman,...

Styrelseprotokoll, 11 februari 2022

Protokoll fört vid UPS styrelsemöte 11 februari 2022, Storgatan 11, Uppsala Tid: 13-16.00 1. Närvarande Brittmari Ekholm, vice ordförande, Dag Fredriksson, Eva Gosselman, Mats Hallor, Erik Knutsson, Sven-Erik Nyström, kassör, Karin Näslund-Westman, ordförande,...

Protokoll UPS styrelsemöte, 25 augusti 2021

Plats: Storgatan 11, Uppsala. Tid: 13.00-16.00 1. Sammanträdets öppnande Mötet öppnas av ordförande och sedan sker en presentation av de närvarande och vi får en tillbakablick på året som gått och hur läget ser ut idag, både av ordförande och av kassör, och hur läget...