UPS aktuellt

Här hittar du debattartiklar, remisser och protokoll från UPS. Menyn till höger hjälper dig välja bland alla inlägg.

Anteckningar från Caroline Hoffstedts föreläsning på Storgatan 11, 16 oktober 2019

Hon som socialdemokrat vill arbeta med det ideala samhället.Åldersdiskriminering ska inte förekomma idag.Underrepresentation av äldre i politiken. Caroline anser att det gjorts för lite för de äldre – där är hon självkritisk. Äldres liv och leverne ska stå högt upp på...

SÄV-rapport Skogsgården, 13 september 2019

Deltagare: Petra Gretener verksamhetschef, Lena Lindholm SPF, Berit Gravsjö-Ericsson PRO. Beslutet om ett nytt boende är klart. Om detaljplanen blir klar till april 2020 skall inflyttning kunna ske 2022. Detta innebär också att det utökas med fler boenden, samt större...

SÄV-rapport Ebbagården, 19 september 2019

Ebbagården är diakonistyrelsen Samariterhemmets demensboende beläget vid Kungsängsgatan 46 i Uppsala.Det finns plats för 33 boende.Verksamhetschef Kerstin Murray. Närvarande: Kerstin Murray, Anneli Blom, Samordnare, Eva Gosselman och undertecknad, Brittmari Ekholm. Vi...

SÄV-rapport Lundgården, 12 september 2019

Närvarande: Kristin Wall, Gerd Waleij, Berit Öberg. Antal boende: 31 lägenheter varav 10 är demensboenden och 20 omvårdnadsboenden och 1 korttidsboende, Korttidsboendet används inte för växelvård. Man har ingen kö för närvarande. Bemanningen: 28 heltidstjänster finns....