UPS aktuellt

Här hittar du debattartiklar, remisser och protokoll från UPS. Menyn till höger hjälper dig välja bland alla inlägg.

Protokoll kommunala pensionärsrådet (KPR), 11 april 2019

Plats och tid: KPR — Kommunala pensionärsrådet, Extra sammanträde mål och budget, Mötesrum: Bergius, Stationsgatan 12, 2019-04-11 kl. 9.00–11.00 Ordinarie ledamöter: FörtroendevaldaCaroline Hoffstedt (S), kommunstyrelsen, ordförande KPRGunnel Borgegård (L),...

Minnesanteckningar från SÄV-möte, 6 maj 2019

Minnesanteckningar från SÄV-möte måndagen den 6 maj 2019 på Storgatan 11 i Uppsala. Närvarande från ssk boenden: Verksamhetscheferna på Attendo Råbyvägen, Bernadotte, Ebbagården. Eriksdalsgården, Sandelska, Topelius, Tunåsen, Villa Hovstallet.Omsorgschef i Uppsala...

Minnesanteckningar från Ordförandekonferensen, 2 maj 2019

Minnesanteckningar från Ordförandekonferensen torsdagen den 2 maj 2019 på Storgatan 11. Representanter för följande pensionärsföreningar deltog:från SPF: City, Linné, Luthagen, Norunda, Sunnersta, Sävaådalen, Vaksala-Almtuna, Västra Nova-Eriksberg;från PRO:...