UPS aktuellt

Här hittar du debattartiklar, remisser och protokoll från UPS. Menyn till höger hjälper dig välja bland alla inlägg.

SÄV-rapport Sandelska huset, 9 februari 2023

Anteckningar från möte på Sandelska huset, Attendo den 9 febr 2023Närvarande:Carina Jällrud, verksamhetschefParwen Mohammed, aktivitetsansvarigStina Ånnhagen SÄV-ombudJan-Erik Elg, SÄV-ombud 1 juli 2011 öppnades Sandelska huset i nybyggda lokaler. Attendoboende....

Anteckningar från Ordförandekonferensen, 1 december 2022

1. Hans Nordström, UPS vice ordförande, hälsar välkommen och redogör för UPS organisation och verksamhet, samt för aktuella frågor i Kommunala Pensionärsrådet och Äldrenämndens arbetsutskott. 2. Inger Sjöberg från Stadsplanegruppen informerar om några aktuella...

SÄV-rapport Hagundagården, 25 november 2022

NärvarandeVerksamhetschef Robbin Asseryd och SÄV-ombud Helena Åkerlind AllmäntVerksamhetschef Robbin Asseryd har arbetat sedan april. BoendeDe 2 demensavdelningarna med tillsammans 24 lägenheter är fullbelagda, medan det på de 2 omvårdnadsavdelningarna bor 12 personer...

Föreläsningsprogram Vintern och våren 2023

Föreläsningarna arrangeras av UPS Programgrupp. Alla föreläsningar är gratis och öppna för alla som är 65+. Programmet finns tillgängligt på UPS hemsida, på Träffpunkten Storgatan 11 och annonseras på lördagar i UNT under rubriken Pensionärsnytt. Tid: Onsdagar kl...

SÄV-rapport Hasselparken, 14 november 2022

Närvarande: Verksamhetschef Bodil Malmberg, Vik verksamhetschef Björn Brodén tillfälligt Silviasyster Natascha ? Anställd 2018.SÄV-ombud: Stina ÅnnhagenSÄV-ombud: Jan-Erik Elg Hasselparken byggd 2006-2007. Först kommunen sedan Aleris och från 2018 kommunen igen.Huset...