UPS aktuellt

Här hittar du debattartiklar, remisser och protokoll från UPS. Menyn till höger hjälper dig välja bland alla inlägg.

Protokoll kommunala pensionärsrådet (KPR), 29 november 2019

Datum: 2019-11-29 Tid: 9.00-11.00 Lokal: Bergius, Stationsgatan 12  Närvarande  Förtroendevalda Caroline Hoffstedt (5), kommunstyrelsen, ordförande KPR Tobias Smedberg (V), äldrenämnden Erik Boman (5), idrotts- och fritidsnämnden Alfonso Marin (KD),...

SÄV-rapport Linné, 4 december 2019

Rapport från SÅV-besök på äldreboendet Linné den 4 december 2019 kl. 10.30-11.40 Vi (Elisabet Eriksson, Inger Olson och Siv Asplund Peiro) togs emot av tf. VC Björn Brodén och samordnaren Susanne Pettersson och bjöds på kaffe. Björn hade börjat i oktober och har avtal...

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2019

> Ladda ner rapporten (PDF) Om enkäten Socialstyrelsens “Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden. Grund för undersökningen är enkäter till de boende. En rapport publiceras...

SÄV-rapport Sävjahus, 27 november 2019

Rapport från SÄV-besök på Sävjahus den 27 november 2019 kl. 10-11 Vi (Inger Olsson och Siv Asplund Peiro) besökte VC Mia Runfors och välkomnades med kaffe. Mia berättade om vad som hänt i verksamheten sedan besöket den 5 juni och vad som nu pågår. Vissa dagar i somras...

SÄV-rapport Villa Salabacke, 18 oktober 2019

Träff på Vardaga, Villa Sala Backe, med enhetschef Ann Jacobsson den 18/10-19.Vi som var på besök från SÄV var Yvonne von Baal och Christina Eriksson. Mycket trevligt möte, som alltid. Sommaren hade varit bra, stabil personal på boendet, ingen har slutat, finns även...

SÄV-rapport Fortuna-Onnela, 18 november 2019

Vi (Elisabet Eriksson och Siv Asplund Peiro) togs emot av VC Maria Probst på plan 1. Vid en kopp kaffe och nybakad kaka berättade Maria om vad som hänt sedan SÄV-besöket i maj. Plan 2 med 20 platser för dementa hade blivit fullbelagt i juli. De boende där är mera...