UPS aktuellt

Här hittar du debattartiklar, remisser och protokoll från UPS. Menyn till höger hjälper dig välja bland alla inlägg.

SÄV-rapport Fortuna-Onnela, 11 oktober 2018

Rapport från SÄV-besök på Fortuna-Onnela den 11 oktober 2018 kl. 10-11 Vi (Inger Olsson, Kjell Glimmerud och Siv Asplund Peiro) togs emot av VC Maria Probst på plan 2. Vid en kopp kaffe berättade Maria om verksamheten och nyheter sedan vårt besök den 2 maj. I...

Minnesanteckningar äldrenämndens presidium, 18 september 2018

Minnesanteckningar förda mellan äldrenämnden (ÄLN), äldreförvaltningen (ÄLF), Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS), och Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala (HSO) 2018-09-18 Deltagare ÄLN Eva Adler (MP) och Stefan Hanna (C) ÄLF Carina Juhlin...

SÄV-rapport Andreas And, 15 oktober 2018

Minnesanteckningar från SÄV-möte hos Andreas And, Uppsala 15 oktober 2018 Närvarande: Victoria Wiksten Berit Öberg Gerd  Waleij Antal boende: 19 st. enrumslägenheter. Antal dementa boenden: 4 – 5 st. Bemanning: 29 st. årsarbetare. Därav 6 st. sjuksköterskor. På natten...