En huvuduppgift för pensionärsförbunden är att driva pensionärspolitiska förslag till kommuner och landsting, regering och riksdag. Frågor av detta slag förefaller dock inte alltid locka intresset i föreningarnas inre verksamhet, i terminsprogrammen eller i vecko/månadsmötena. Men nog finns det väl i varje enskild förening tillräckligt många medlemmar med sådana intressen för att skapa en för Uppsalaföreningarna gemensam pensionärsgrupp eller studiecirkel att diskutera frågor av detta slag! Det var så man tänkte när dåvarande ordföranden i SPF Luthagen, Harald Bohlin, i maj 2005 förde fram förslag om pensionärspolitiska studie- eller diskussionscirklar till SPF Samråd Uppsala-Knivsta, då närmast med tanke på valet 2006…

>> Ladda ner pdf:n om PP-gruppen