Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS) hade till måndag den 5 mars 2018, inbjudit kommunens majoritetspolitiker Marlene Burwick (S), Maria Gardfjäll (MP) och Ilona Szatmari Waldau (V) till sedvanliga samtal inför höstens val.

Tyvärr kunde vi notera att ingen av dessa personer eller andra politiker från dessa partier kom för att svara på de frågor som ett 30-tal pensionärer ville ställa.

UPS hade i förväg bett att få svar på följande spörsmål; vilka politiska frågor har majoriteten fattat under mandatperioden som har specifik anknytning till plus 65 åringar. De skulle också berätta om de tre viktigaste besluten inom äldreomsorgen.
Vi ville också veta vilken politik respektive parti vill driva under nästa mandatperiod för denna åldersgrupp.

UPS beklagar det ointresse som kommunens majoritetspolitiker visar genom sin frånvaro.

Vi noterade 25 viktiga frågor från åhörarna som de gärna hade velat få svar på:

1. Övergångsställe vid Akkis samt bänkar vid busshållplatserna på området.

2. Bussen till Leopolds Trygghetsboende men det är nu fixat. Flera linjer har för långt mellan hållplatserna.

3. Bedrövligt att flera affärer och några krogar inte tar kontanter längre. Stort problem för många äldre liksom att bankerna inte har kontanter numer.

4. Datoriseringen ett problem för många äldre och särskilt för de som drabbats av stroke.

5. Kommunens ekonomi gällande äldreomsorgen: det går inte att ekonomiskt banta sig ur kostnaderna, fler händer och fötter behövs.

6. Varför byggs så många nya arenor med dyra kostnader för kommunen när Fyrishov hallar inte är fullbokade? Nya arenor är mest skryt!

7. Återinför ålderdomshem och satsa mer på trygghetsboende.

8. Varför så besvärligt att söka bostadsbidrag när all info om personen finns digitalt?

9. I landet som helhet har man stängt 40 tusen platser i äldreboendeformer.

10. Ensamheten, många äldre mår dåligt då de sitter ensamma hela dagarna.

11. Tryggheten viktig för äldre, många vågar inte gå ut på kvällen. För få patrullerande poliser.

12. Roland Agius sade på 70 talet att det behövs byggas minst ett ålderdomshem om året för att klara framtida behov. är detta behov tillgodosett?

13. Sluttande trottoarer är ett problem, särskilt vintertid för många äldre.

14. Kollektivtrafiken på 30-talet hade tätare avstånd mellan hållplatser än idag.

15. Trygghetsboende? vad är det? Svårt att ta reda på hur man söker trygghetsboende.

16. Hur ser framtiden ut för UPS och Träffpunkten Storgatan 11?

17. Cyklister tar dålig hänsyn till gående och till folk med barnvagnar.

18. Det talas om sociala aspekter i äldreboende, vad menas med det? Dåligt att det är så lite tryck på byggbolagen att förbereda ”sociala lokaler och aktiviteter”.

19. Kontantlösa samhället är farligt vid en kris mot landet från annat land!

20. Svårt att köpa tågbiljetter mellan Uppsala och Stockholm och även längre sträckor, alla kan inte använda automater och ska man köpa på Pressbyrån läggs en saftig avgift på alla biljetter.

21. Tandvårdskostnader är ett mycket stort problem, många äldre har helt enkelt inte råd att besöka tandläkaren.

22. Det behövs en förslagsbrevlåda på Storgatan 11.

23. Vad tar UPS upp i möten med KPR ?

24. Vad tar UPS upp i möten med Äldrenämnden och är det någon som bryr sig?

25. Telefonförsäljare är ett problem och man kan råka illa ut.

 

Jan Ask
UPS Ordförande
Tel 0760 25 27 00

Lars O Ericsson
UPS Ledamot
Tel 070 820 04 55