Hemtjänstpersonalen – rekrytering, utbildning, kompetens

Deltagare:
Monica Söderström, processamordnare, Regionförbundet
Eva Nilsson, bitr rektor Vuxenutbilnding
Pia Johansson, verksamhetschef Fålhagens & Innerstadens hemvård
Carola Bertolini, utvecklingsledare hemvården

Monica:  Regionförbundet består av åtta kommuner i Uppsala län och uppgiften är att skapa välfärd och tillväxt genom

  • ökad attraktivitet
  • kvalificerad arbetskraft
  • anpassa utbildningen till arbetsmarknadens behov.

Arbetet bedrivs genom en lokal styrgrupp i Uppsala.

Eva:  kommunen har fyra utbildningssamordnare. Det finns två vägar att gå utbildning.

Vård- och omsorgsprogrammet på 3-årigt gymnasium för elever direkt från klass 9 i grund-skolan eller, som vuxen, en omvårdnadsutbildning 1,5 år på heltid. I gymnasieutbildningen ingår 15 veckors praktik. På komvux bestämmer eleven själv studietakten som också kan ske på distans och tidigare studier eller arbetserfarenheter kan valideras (bekräftas/godkännas) i utbildningens omfattning.

För att klara utbildningen krävs behörighet i svenska och matematik. Inriktningen är bl a akutsjukvård, äldrevård, psykiatri och funktionsnedsättningar men det finns inga vattentäta skott mellan de olika inriktningarna. Utbildningen resulterar i titeln Undersköterska.

Carola:  Äldrenämnden (ÄLN) beslutade om utbildning till undersköterska, tidigare fanns sjukvårdsbiträde vars utbildningstid var fyra veckor. All fast anställd personal skall ha den formella utbildningen. Men det är ett stort glapp mellan utbildad personal och lediga platser. I dag arbetar många ålderspensionärer efter 65 år för att täcka bristen.

Pia:  I rekryteringen av personer till vuxenutbildningen ingår egenskaper som

  • empati
  • respekt för den enskilde individen  (arbete i privat område)
  • ingen belastning tidigare /  alltid utdrag ur belastningsregistret
  • lämnade referenser skall vara trovärdiga  (inga kompisintyg)

Etik är en röd tråd i utbildningen.
I arbetet har man att följa regler – rutiner – lagar. Man är generös med ledighet och betald kurslitteratur för att få in fler i utbildning.

Ett samarbete har inletts med Lundellska skolan. Man ser problem i arbetet med att kommunens journalsystem Siebel inte är kompatibelt med Landstingets datasystem. Man får betalt för den tid man är inne hos kunden. Ersättningen är 328 kr/timmer för enbart service och 342 kr/timme för vård. En kund som har hjälp i hemmet kan ha service från en utförare och omvårdnad från en annan utförare. Man känner en viss frustration över att ÄLN till dags dato inte har talat om vilken ersättning som kommer att gälla för 2013.

Lagen anger att biståndshandläggningen ska vara behovsprövad. Biståndshandläggarna kontrollerar de tilldelade timmar. Det händer att utföraren måste stanna längre hos kunden då något inträffar eller att det helt enkelt tar längre tid än det brukar, det är människor man vårdar. Här framkommer det tydligt att det är pengarna som styr äldrevården i Uppsala.

Många intressanta frågor väcktes under mötet om värdighetsgarantin, biståndshandläggarnas roll, avtalsuppföljningen av utförare, hur man jobbar med rekrytering, om lärarna är ute på fältet och anhörigkontakter.