Verksamhetschef Anna Jakobsson.

Årstagårdens demenscenter drivs av Aleris på uppdrag av Uppsala kommun. Är det enda äldreboendet för enbart demenssjuka i Uppsala. Ett utbildat team på tre personer kan åka till andra äldreboende och ge råd och hjälp om så behövs.

79 lägenheter fördelade på 9 enheter

  • en enhet för personer med många förmågor kvar
  • en enhet för BPSD, beteendemässiga och psykologiska symtom
  • en enhet för korttidsutredning 3 månader
  • en enhet för yngre demenssjuka – under 65 år
  • en enhet för alkoholdementa
  • fyra enheter för traditionell demensvård.

87 heltidsanställda undersköterskor.
10 Silviasystrar.
1 demensspecialiserad undersköterska.
8 Alerisdiplomerade undersköterskor (motsvarar Silviasystrar).
1 Silvia fysioterapeut (sjukgymn. ny utbildn. 60 högskolepoäng).
6 undersköterskor natt.
Allmänläkare från Ekeby vårdcenter.
Äldrepedagog ordnar aktiviteter på hela boendet.
2 vårdhundsteam.

Biblioteksbuss – bokcafé en gång/månad.
9 kostombud.

Sinnesträdgård, höns hela sommaren, miniponny på besök.
Samarbete med förskolan – lek – målning – sång.
Kultur i vården, måleriutställning, mycket sång och musik.

Handmassage vid oro.
Gungstolsterapi, helst, event med musik.
Speciell madrass för trycksår.

Anhörigråd.

Måltid. Råvaror från Dafgård, lagar resten själva. Gärna med hjälp av boende, som även dukar och diskar. En undersköterska är ibland med vid matbordet, observerar och rättar till brister ex.vis dålig matlust.

Ny upphandling börjar under 2016, kontraktet går ut 2017.

 

Rapport Eva Gosselman
SÄVgruppen
Ledamot i UPS styrelse