Vi, Margith Lindholm och Maud Hall från PRO Kultur träffade den nya verksamhetschefen Mia Lannstål och samordnaren Monica Löfgren. Det kändes angeläget att träffa dem då vi aldrig setts tidigare.

Vi hade ett trevligt och informellt samtal och Mia konstaterade att det mesta i verksamheten löper på som tidigare.

Parboende är inte vanligt men efter önskan och biståndsbeslut är det möjligt att få bo i gemensam lägenhet.

Maten är viktig för de boende och mat finns att tillgå i stort sett hela dygnet. Maten serveras på ett sätt så att det ska se gott och trevligt ut. Bland annat använder man porslin med färg som kan ge en trivsam smakupplevelse.

Fallolyckor är vanliga bland äldre. Det är därför viktigt med regelbunden rörelseträning liksom att skapa en så riskfri miljö som möjligt.

Kulturarrangemang ordnas ofta. Man försöker att variera utbudet så att det ska passa de flesta. Levnadsbeskrivningarna kan ibland ligga till grund för kultur- och nöjesinslag. Vi tyckte att vi hade haft ett bra och givande samtal och ser fram emot nästa träff med nya och gamla frågeställningar.

Uppsala den 21 februari 2017.

Maud Hall och Margith Lindholm