19 augusti 2015 besökte vi, Margith Lindholm och Maud Hall, Lotta Forsén, verksamhetschef på Myrbergska Gården för vård- och omsorgsboende. Vi hade ett trevligt samtal ute i den fina parken som kändes inbäddad och välkomnande.

 • Boendet har 51 lägenheter varav 34 för dementa och 17 för de med större omvårdnadsbehov.
 • Lägenheter för parboende finns.
 • En biståndshandläggare måste bedöma vårdbehovet varefter man kan få ställa sig i kö och lämna önskemål för tre boenden.
 • Vid inflyttning förs samtal med anhörig som lämnar en levnadsberättelse. Boendeavtal sluts. För varje boende upprättas en vårdnadsplan.
 • Personal; fyra personal per avdelning dagtid plus frukostvärd i köket.
 • Bemanning nattetid; tre personal i huset.
 • Maten, som anses vara bra, levereras av Restaurang Leopold i Nyby. Det finns alltid två rätter att välja mellan. Boende som har svårt att äta kan få hjälp med maten i små portioner, upp till sju gånger per dygn. Många blir då piggare och mår bättre.
 • Det finns goda möjligheter till utevistelse för de boende och att få hjälp med promenader.
 • Läkare från Kungsgärdet besöker boendet minst en gång i veckan.
 • Tandläkare, tandhygienist, arbetsterapeut, frisör och fotvård ordnas på boendet.
 • Vid behov har boendet tillgång till vårdhund med ledare.
 • Boenderåd finns som kan ordna trevnad t.ex. vid större helger.
 • Andaktsstunder och kulturevenemang anordnas regelbundet.

Vi kände oss väl mottagna och fick en god inblick i Myrbergska Gårdens verksamhet. Vårt intryck av boendet var mycket gott och vi ser fram mot nästa träff.

Margith Lindholm och Maud Hall

PRO Kultur