I en hiss mötte vi ett par herrar som var på väg ut på promenad i det vackra vädret. Många vill gå ut i vackert väder. Man har tagit in extrapersonal för promenader.

Till Västergården kommer ibland de som varit på rehabilitering på Svartbäcksgården och tycker att man fått för litet gymnastik och träning. Sjukgymnast och arbetsterapeut delar man med Karl-Johansgården och det är skillnad från vad man har på Svartbäcksgården.

Ibland vill någon gå ut på stan och fika, men det blir för dyrt så då nöjer man sig med fika på Västergården.

Måltidsordningen är frukost, lunch, eftermiddagskaffe, middag och kvällsfika. Lunch och middag är pedagogiska måltider med personalen. Maten kommer från Linnéboendet i Sävja. Kött, sås och potatis är populärt.

Man har viktkontroll en gång i månaden liksom medicingenomgång.

Tandvård genom Dental Care eller egen tandläkare.

Många av de äldre i personalen tycker att dokumentationen är besvärlig. De yngre har det lättare att jobba med vårdplaneringen i datorn.

Man planerar att vara mer restriktiv med att ta emot praktikanter för att instruktion och handledning är tidskrävande.

Två vårdavdelningar har 20 platser vardera. Där har man 5 anställda per avdelning dagtid och 2 personal tar hand om de båda avdelningarna per natt.

Demensavdelningen i bottenplanet har 10 boende. Den som utvecklar demens på de vanliga avdelningarna kan bo kvar om det fungerar.

5 november 2014 firar man 5-årsjubileum.

Förra besöket december 2013 var vi på demensavdelningen. Nästa gång önskar vi se en vanlig avdelning.

Vi kom att tala om utsmyckning t ex i korridoren. Kommunen har hängt tavlorna. Vilken rätt har man att flytta om?

Inger Grandell
Margareta Mattson