Julgröt 9 december kl 18.

Budgeten för 2015 för verksamheten på vårdboendet är godkänd. F n är beläggningen låg, det finns lediga platser. En del har omvandlats till korttids-boenden. Två av de anställda skall skickas på utbildning om psykiatri/demens.

Den 12 november träffas Boenderådet på Lillsjögården med boende – anhöriga – chefer. Sjuksköterskor ingår i rådet så anhöriga ges tillfälle att ställa frågor om de boendes hälsa och ev. medicinering.

Den 21 november deltar biskopen i en gudstjänst.

Ett matråd har hållits där de boende fick tala om vad de tycker om maten. Det framkom att husmanskost, hamburgare och varm kort är mest omtyckt. För att göra skillnad på vardag och helg när det gäller mat och dryck serveras på   vardagarna vatten, mjölk eller saft till maten och på helgerna kan man välja mellan vin, öl och läsk. Maten levereras från Dafgård men sallad och andra tillbehör (potatis, ris, pasta) tillreds på boendet. Personalen smaksätter.

Kommunens uppföljning av verksamheten har blivit bättre. Bl a har en kvalitets-kontroll genomförts. Man arbetar vidare med personalproblemen med Kommunal och Arbetsmiljöverket.

 

Rapporterar Marie-Louise, Ulla och Maj-Lis.