Verksamhetschef: Susanne Negga

Vårdbolag: Vardaga

SÄV-grupp:
Lena Lindholm, SPF Seniorerna Norunda
Pereric Olsson, SPF Seniorerna Norunda

Antal boende: 30 varav 28 fasta och 2 korttid

Antal dementa boende: 14 på demensavdelningar (Svalan och Linden), diagnos krävs

Parboende: 2st 2:or finns men egentligen inget parboende då det inte finns plats för 2 vårdsängar

Bemanning hel- och deltid: Tills vidareanställda 26 (varav 2 heltid) + några timanställda, 6 veckors schema

Bemanning natt: 2

Låsta dörrar: Ja men synligt kodlås inifrån

Maten: Meny med alternativa rätter. Frukost, lunch och middag samt fika em och kväll. Egen matlagning av mat som kommer att handlas från Meniga och en del från Dafgård. Matlagning sker i respektive avdelningskök men problem med gamla spisar (1992) och vitvaror. Susanne krigar med fastighetsägaren Rikshem för att få spisarna utbytta då det är ett stort problem för personalen vid matlagning. Ev. byts en spis i år och 2 2016 men vi ropar inte Hej förrän vi sett att bytet skett.

ACO-mediciner: Skåp på rummen

Viktkontroll/Uttorkning: Vid behov läkare/sjuksköterskor

Läkare/geriatriker: Rond 1g/v, akuta behov VDC

Sjuksköterskor: 2 varav 1 mammaledig, ersätts med hyrsköterska

Tandläkare: Fn avtal med Oralcare på boendet

Frisör: Kommer till boendet

Fotvård: Bemannad fotvårdsmottagning finns i huset

Silviasystrar: Nej men stöd från Demensakademin inom Vardaga

Undersköterskor: Finns undersköterska med demensutbildning

Gratis tandvård (85+): Ja

Aktiviteter/KuIturaktiv.: Susanne jobbar för att få fler aktiviteter, kräftskovor och surströmming bl.a.

med anställda: 2 aktivitetsombud har utsetts

volontärer:

Utevistelse: Erbjuds men många vill inte speciellt inte när det krävs ombyte till ytterkläder, vissa nöjda med att sitta på balkonger.

Värdighetsgarantin: Kommunens expert har varit på besök och godkänt. Susanne blev positivt överraskad när hon började på Vardaga. Vardaga har en egna formuleringar men som väl täcker in Värdighetsgarantins formuleringar.

Levnadsberättelser: Ja

Tid för nästa möte: Inte datumsatt men vi håller kontakt med mål att ses igen efter årsskiftet.

Övrigt: Skogsgården inte idealisk för nuvarande verksamhet – planerades för friskare boende. Vid jämförelse är Granbommen (som Susanne också är verksamhetschef för) betydligt bättre anpassad för verksamheten.
Svårighet att rekrytera utbildad personal.
Märkligt att inte samhället erbjuder bättre möjligheter till utbildning för intresserade som inte har vård utbildning. Exempel är intresserade och engagerade som tyvärr gått ut gymnasiet med annan inriktning och därför inte kan få vårdutbildning. Följden blir att de bara kan få timvikariat trots både förvärvad kompetens och god erfarenhet.
Vi som besökande föreställer oss att det måste vara frustrerande att verka som verksamhetschef när man upplever de boendes krav och behov och på bästa sätt ska försöka tillgodose dem inom en given budget och i lokaler som någon annan äger och ansvar för.
Vi, från SÄV-grupp Skogsgården, fick ett gott intryck verksamhetschefens vilja och hoppas att vi får behålla henne och att hon lyckas leva upp till sina ambitioner.