Vi hade i uppdrag av SÄV (Samråd Äldres vård) att besöka äldreboendet Myrbergska  på Geijersgatan 61 i Uppsala som är kommunalt. Vi är Barbro Sundström och Hans Granlund, PRO och Lena Hägg och Marianne Gustavsson SPF. Vi togs emot av föreståndaren Lotta Forsén med universitetsutbildning på socialomsorgsprogrammet och föreståndare sedan 2år. Hon visade runt i ett ljust och trevligt inrett boende som byggts 2001 men fortfarande var fräscht. 59 lägenheter fanns varav 34 för dementa. 47 anställda per 51 boende. En personal per avdelning på natten. Fler om influensa etc utbrutit.

Ankomst
Vid ett välkomstsamtal görs en genomförandeplan och en vårdplanering. Behov ändras och följs upp.

Par
På frågan om par fick bo tillsammans svarade hon att ofta stör de varandra på nätterna så det kan vara bra med stängd dörr emellan alternativt olika rum.


En biståndshandläggare bedömer det medicinska behovet och då kan man ställa sig i kö. Om den dementa finns i t ex Norrtälje finns det ändå möjlighet till boende i Uppsala om anhöriga bor i Uppsala.

Sysselsättning
Diskussion om var gränsen går mellan personal/kommun/anhöriga pågår. Här kan Väntjänsten göra en efterfrågad insats så Lena delade ut broschyrer.

Hund
En vårdhund dvs hund med ledare och specialtränad finns för dementa. Skall skiljas från hund i vård som inte accepteras dvs en som fungerar som sällskapsdjur.

Resurser
Arbetsterapeut och sjukgymnast finns 3 gånger per vecka. Delas med andra boenden. 2 sköterskor finns mellan 7 och 16. Läkare från Kungsgärdet besöker tisdagar de dementa och torsdagar omvårdnadsenheten. Frisör, fotvård, tandhygienist, tandläkare ordnas på boendet.
Midsommarfest och julfika är traditionella inslag. Anhörigkvällar och anhörigfester ordnas liksom föredrag. På gång är Kerstin Lundström www.demensbutiken.se. De anhöriga måste också lära sig hur man hanterar dementa. Anhörigcentrum finns. Ebba Busch är på gång i vår.
Utevistelse på gård med staket, blommor och utemöbler ger en frihet.

Inkontinens
Blöjor vägs för att personalen skall kunna bedöma storlek – en estetisk fråga – men också för att inte den boende skall behöva väckas i onödan på natten. Modern utrustning gör att det inte längre luktar kiss!

Ekonomi
Den boendes hyra är uppgjord med biståndshandläggaren. Boendet upphandlas vart 6e år men uppföljning av ett antal ska-krav, som ingår i upphandlingen, sker med jämna mellanrum.

Önskade projekt
Spa, kafé med automat för godis etc förbereds med de begränsade resurser som finns. Tillsammans med Falu kommun har inletts ett samarbete om innovation i äldreomsorgen genom design. Önskemålet är att kunna ändra lokalerna allt efter behov för fester, teater och också kunna skapa en känsla av t ex restaurang.

Intryck
Om jag får representera oss 4 så säger vi att intrycket var odelat positivt.

Intervju med en äldre dam
Vi fick intervjua en äldre dam som berättade om våndan att komma till boendet men hon bestämde sig till slut att gilla läget i hög grad stöttad av personalen som hon uppskattade. Maten tyckte hon var bra. Leverantör hade bytts under hösten men det är fortfarande matlagning på annan ort, vilket alltid kan diskuteras. Det är ju tyvärr ett kommunalt beslut.

Vid ett senare möte samma dag råkade jag berätta om mitt/vårt positiva intryck. En ”granne” hade inte samma uppfattning. Hans mamma var nöjd med personalen men ville personalen skulle delta i fler aktiviteter så det hände mer. Hon saknade andra att prata med. Han ansåg att tidigare hade det varit fler aktiviteter. Maten var tråkig och värmdes bara på boendet.