Måndagen den 9 juni 2014.

Något försenat blev det äntligen av med ett möte.

Den relativt nya föreståndaren för Vigmund Lena Gustavsson började med att presentera sig. Vid presentationen framkom att hon har gedigen kunskap om sjukvård i Uppsala men också om äldrevård i regionen. Från början utbildad sjuksköterska och sedan påbyggnadsutbildning.

SÄV-gruppernas ”minneslista” användes som minnesstöd och det kunde konstateras att arbetet på Vigmund i stort sett fortsätter i samma positiva anda som tidigare.

Två vårdhundar används – oftast tre eftersom en anställd har problem med placering av sin hundvalp, den får följa med de övriga.

Sommarens höns är under utplacering och uppskattas mycket av de boende.

Likaledes fortsätter frivilligorganisationerna att medverka med högläsning, fredagskaffe, promenader och olika typer av utflykter.

Rapporterades att det blivit svårare med att få fram tillräckligt många frivilliga för att klara veckopromenaderna, vilket ju givetvis inte kan innebära att de boende mister möjligheten, eftersom äldreboendet då i större utsträckning måste träda in.

Vigmund har också periodvis haft otur med sjukdom och därmed bemanning. Problemen är dock i stort sett avklarade.

Diskuterades problemet med att många som måste uppsöka Akademiska Sjukhuset ofta kommer in ensamma till akutmottagningen. Detta förorsakar mycken oro och stress som måste tas på stort allvar.

Vigmund kontaktar alltid anhörig före sådan sjuktransport för att ge dessa möjlighet att följa med. Detta fungerar dock inte särskilt bra av många olika anledningar.

Beslutades att vi inom gruppen funderar och fortsätter diskussionen om olika lösningar i höst.

Beslutades också att SÄV-gruppen får möjlighet att presentera sig och möjligheter till samverkan när Anhöriggruppen nästa gång sammanträder.

Vid anteckningarna,

Carin Kylengren
PRO Rasbo-Rasbokil