Minnesanteckningar förda torsdagen den 7 maj 2015 med Margareta Lööw och Helena Lundgren, SÄV-gruppens representanter (Samråd Äldres Vård) och Vårdboendet Topelius vårdenhetschef Sara Jansson.

Vi behövde inte presentera SÄV-gruppens verksamhet för Sara, då hon redan var informerad om vad SÄV-gruppen arbetade och stod för.

1. Topelius har 80 platser för boende, av dessa platser är 40 för demensboende. Det finns också en lägenhet för parboende.

2. Bemanning: en omvårdnadsansvariga sjuksköterskor/våningsplan, tre undersköterskor dessutom ytterligare en undersköterska som ”springer runt”. Circa 99% av undersköterskorna har undersköterskeutbildning, 3 st av undersköterskorna är sk Silviasystrar och några är erfarna sjukvårdsbiträden. Det finns sjukgymnast och arbetsterapeuter.

3. Läkare besöker vårdboendet 2 dgr/vecka, då görs bla en fysisk- och läkemedels­ genomgång.

4. Vårdboendet har tre ”trivselvärdar” och ibland, även volontärer.

5. För varje boende finns en ”omvårdnadsplan”.

6. Mat serveras 3 ggr/dag + mellanmål och kvällsmål, det finns möjlighet att välja maträtt.

7. De boende erbjuds munhälsogenomgång av tandläkare och tandhygienist, dessutom erbjuds också fotvård och hårvård.

8. Topelius kan också erbjuda många aktiviteter – det finns bassäng,gymnastiksal. bibliotek, kultur i vården, utevistelse i den mån de boende vill och kan. Budget finns också att bjuda in externa underhållare.

9. Värdegaranti finns – värderingscoach finns en på varje våningsplan.

10. När de boende flyttar in blir alla tillfrågade om dom vill lämna en levnadsberättelse, vilket underlättar för vårdpersonalen att få kännedom om vem den inflyttade är, tex civilstånd, barn, utbildning mm. Alla vill ”kan” inte lämna någon berättelse.

Innan frågestunden med Sara avslutades talade hon om att alla som arbetade på Topelius hade som mål att de boende skulle få den vård de behövde, att de skulle trivas och aktiveras, vi fick också följa med upp på en avdelning och se hur det såg ut det var ljust och fint och gav en lugn och trevlig känsla.

Vi, Margareta och jag tackar Sara att hon tog sig tid att träffa oss och vi gjorde upp om att göra en återträff senare i år. Vi fick också med oss ett ex av Topeliusbladet (utkommer engång i månaden) och en trevlig skrivelse från Trivselvärdarna.

Vid pennan,

Helena Lundgren