Verksamhetschef: Anna Jakobsson.

Årstagården drivs utav Aleris på uppdrag av Uppsala Kommun.

Antal boende totalt är 79 med olika demens sjukdomar, det är nio enheter på tre plan.

När en ny boende kommer till Årstagården görs det ett Kvalitets register där man går igenom Fallrisker, munhälsa, inkontinens, läkemedels genomgång, kontaktman, möbler skor mm.

Bemanning Nattetid är 6 personer. Det finns 5 driftledare på varje plan samt tre sjuksköterskor på tre plan samt kostombud.

När det gäller aktiviteter så finns den 1 anställd + aktivitetsombud på varje plan. Man har även 3-4 stycken volontärer på Årstagården.

Maten serveras på blåa tallrikar för att man ska kunna se vad som finns på tallriken. Blir det blåbärskräm används vitt porslin. Man har pedagogiska måltider där man observerar måltidssituationen, boende är behjälpliga i att skala potatis, diska, baka, duka, mm.

Viktkontroll görs var 3:e månad, tandläkare en genomgång per år. Det finns fotvård och frisör på boendet även läkemedelsgenomgång görs.

Aktiviteter: Sittgymnastik, ballong badminton, bowling, sittyoga, utevistelse.

Fallrisker: När det gäller risk för att falla så får man inte utan den boendes eller anhörigs då den boende ej själv kan bedöma tillstånd använda larmmattor säng grindar bälte vid rullstol rörelselarm.

Företagets fyra ledord är Omtänksamhet, Professionell, Engagerade, Nytänkande.