Christina Eriksson och Yvonne van Baal från SKPF träffade verksamhetschef Anna Jakobsson där vi hade en del frågor från vårat dokument. Vi började med att ställa frågor om hur det var med antal boende och hur sommaren med personal och boenden hade haft det i värmen.

Det är 72 boende i hela huset på 8 enheter med 9 boende på varje enhet. Två boende par hade ett sammanboende, ett boende par hade två lägenheter bredvid varandra varav ett var sovrum det andra vardagsrum.

Bemanningen bestod av hel och deltider, plus natt där det var en på varje enhet det var Sylviasystrar och Uskor samt vårdbiträden. Bemanningen var tätast på förmiddagarna.

Då boendet är nyöppnat så har man ännu inte fått in vikarier i poolen som man återkopplar till, trots detta så hade man klarat av sommarens bemanning.
För att klara av värmen som varit hade man investerar i solfilm till söderfönstren samt portabel klimatanläggning.

Fotbad på uteplatsen med mycket alkoholfridryck gjorde det hela uthärdligt för de boende, maten hade trots detta fungerat bra i värmen mycket glass fanns också att tillgå.

Boendet har ett digitalt larmsystem för fall, samt om de boende skulle lämna sina rum mm så går det ett larm till de anställda som reagerar omedelbart larmet öppnar även deras dörr så ingen annan kan komma in på grannens rum.

Då det framkommit på radion i morse att företaget blivit upphandlat så avslutade vi mötet så att Anna kunde ha en träff med de boende och personal för att informera så gott hon kunde om detta. Vi kommer att ha en ny träff med Verksamhetschefen Anna Jakobsson den 22 mars 2019 klockan 10:30 för information om hur det har gått.

Vid pennan: Christina Eriksson och Yvonne van Baal från SKPF.