Närvarande: Victoria Wiksten, Berit Öberg, Gerd Waleij.

Antal boende: 29 boende, inget par boende då rummen är för små.
Det är kö till platserna. Antal dementa boenden: 4 – 5 st.

Bemanning: 29 st. årsarbetare. Därav 6 st. sjuksköterskor. På natten 2 undersköterskor.

Dörrarna ut är låsta av säkerhetsskäl. Närstående har kod.

Maten: Det finns 5 kockar och 1 livsmedelsekonom. Det finns kostråd där boende är med och bestämmer. Vin till maten om man vill eller har eget. Vardagligen serveras husmanskost, men vid högtider serveras det för högtiden speciella maten. Man får önska mat. Fram till 21 på kvällen serveras kaffe, näringsdryck mm. Den som är vaken får extra på natten. Man kommer under november ha nattfastemätning för att ingen ska ha nattfasta. Livsmedelskontroll sker.

Medicinering: Då det alltid finns sjuksköterska på dagtid som ansvarar för läkemedel behövs ingen delegering då. Det finns bara på natten. ApoDos används om det går.

Personal: Hög sjuksköterske täthet 6 st., de jobbar även helger. Har kontaktmannaskap för 5 – 6 boenden tillsammans med en undersköterka.
Tvätt för boende sköts av en anställd som både tvättar och stryker vb.
1 anställd som tar hand om de boendets städning.

Tandvård kommer varje vecka. Undervisning i munvård årligen för all personal.
Fotvårdare kommer till boendet.
Frisör kommer till boendet.
Läkare kommer varje vecka.
Arbetsterapeut finns och föreskriver bl.a. hjälpmedel och undervisar personalen hur det ska användas. 1 dag i veckan.
Sjukgymnast 2 dagar i veckan. Utbildar även personal Vb.

Fallskador har minskat genom att man har avvikelserapporter och genomgång med sjukgymnast för att se vad behövs göras. Har mycket hjälpmedel och får utbildning att använda dem. Alla boende har höj och sänkbara sängar med extra bra madrasser. Har investerat i några takliftar som upplevs positivt av både boende och personal. Bra arbetsmiljöarbete. Man skriver alltid avvikelserapporter.
Rörelselarm om man har någon som går upp på natten sätts det in.
Rehabassistent alla vardagar som bl.a. har sittgymnastik med boende.

Palliativ vård finns med en undersköterska och en sjuksköterska i team med läkarhjälp för ev. medicinering. Boendet har ett pm. om hur vården ska ske, några har gått palliativ vårdutbildning.

Man har hörselslinga i allmänna utrymmen med ett hörselombud. Det finns även en IT ansvarig.

Djur på boendet är inte aktuellt då det finns pälsdjurs allergi. Fiskar finns.

Aktiviteter: Biblioteket kommer regelbundet. Kultur i vården genomför regelbundna besök. Har en aktivitetsansvarig mycket musik, visor, allsång. Utevistelse kan man få alla dagar om man vill. Cykling har skett genom hjälp från Röda Korset. Bl.a. tandemcykling eller 3-hjuling.
Utflykter bl.a. varit i älgparken under sommaren. Flottfärd på Fyrisån. Fixar för alla högtider. Sherry på fredagarna i salongen eller på uteplatsen under sommarhalvåret.

Anhöriggrupp som träffas 2 ggr/år med 2 personer per boende.
Vänföreningar som kommer regelbundet.
Min levnadshistoria finns i SOL pärmen.
Genomförande plan finns HSL journalen.
Värdegaranti finns.
Under året sker bl.a. brandutbildning för all personal, teambildning.

Det var ett mycket trevligt och givande besök. Vi skulle vilja att alla boenden var som Andreas And. Plats får man via biståndshandläggaren och när plats finns.
Nästa möte 14 november 2019, kl. 14.00.