Minnesanteckningar från SÄV-möte hos Andreas And den 25 september 2020

Närvarande: Victoria Wiksten, Berit Öberg, Gerd Waleij

Vi träffades i Andreas Ands trädgård pga. besöksförbud i Corona tider.

Andreas And har haft 17 boende av deras 29 boenden som varit konstaterat sjuka i covid 19, av dessa är idag 13 friska och smittfritt på boendet. 2 st. vårdades på sjukhus och 2 st. på boendet efter val av de boende och närstående. Boendet har haft kontakt med coviteamet under den akuta perioden.

Man har dagligen rapporterat till kommunen om smittläget. Man vet inte varifrån smittan kommer Hade velat få mer information från smittskyddsenheten. Har följt Arbetsmiljöverkets föreskrifter,

Medelåldern på boendet är 91 år och många är förutom åldern multisjuka. Kontakten med närstående har skett samtal, veckobrev med information och skype. De närstående har kunnat träffa de boende ute på balkong, altan och trädgården med avstånd. Man har haft bokade besök förmiddagar och eftermiddagar. Peronalen har förberett besöken och tagit ut den boende. Man har även använt Skype för att kontakt mellan den boende, personal och närstående. Man har inte gjort några ommöbleringar utan alla har haft karantän i den egna bostaden. Matsalen har inte används under akuta smittrisken utan alla har fått mat idet egna boendet.

Boendet har haft ett lager av skyddsutrustning förutom visir från dag 1. Visir finns idag och är personliga och används i vårdnära relationer även kökspersonalen när de serverar mat i det egna boendet.

Man har fått lov att förstärka stöldskyddet där skyddsutrustning förvaras pga. stöldrisk.

Priset på skyddsutrustning har fått upp mycket ex. handskar från 4 öre före Corona till 4 kr efter, även på handsprit har priset stigit.

Personaltillgången har varit ok. Man har 30 årsanställda (ca 60 personer) ca hälften har varit sjuka (ej covid 19). Man har en bra balans med timvikarier som utbildats i skyddsåtgärder.

Många kring aktiviter har varit inställda.

Personalen har fått information vid dagliga möten samt genom videofilmer om skyddsåtgärder och handlingsplaner. Att träffa personalen dagligen viktigt för information och utbildning

Har haft kontakt med IVO för intervju mm och har nu i september fått reda på att de uppfyller alla krav. Grattis!

Ett trevligt och bra möte, Vi blir alltid inspirerade hur bra ni ordnar för de boende och närstående speciellt i dessa svåra tider, Hur bra ni utnyttjar balkonen, altanen och trädgården när det varit besöksförbud för att kunna få kontakt med närstående och frisk luft,

Uppsala den 25/9 2020

Gerd Waleij