Närvarande: Victoria Wiksten, Berit Öberg, Gerd Waleij.

Ett trevligt möte där vi pratade om hur sommaren varit.

Sommaren har varit bra men det harvarit svårt att få kvalificerade vikarier. Förkylningar har varit men inga covidfall.

Medelåldern är nu 90 år och den äldsta 106 år.  Vårdtyngden är hög. Hos flera boenden måste man vara 2 personal vid omvårdnaden. Har inga tomma platser. 4 – 5 måste ha måltidstöd.

Varje boende har kontaktman och det finns en korridorkompis som kan vikariera vid frånvaro. Månadsbrev till närstående och det finns på hemsidan och många träffar man dagligen när de är på besök. Alla har fått sin 5:e vaccinationsspruta även vissa av personalen har fått vaccin. Följer rekommenderade rutiner för att minska smittspridning.

Sjuksköterska ansvarar för tandvårdskort som följs upp av tandvården.

Sjuksköterskorna följer även och ser till att decubitus förebyggs och om någon blir sängbunden används decubitusmadsrass. Fallskador följs upp och utreds i varje enskilt fall.

De har fått en familjeläkare som kommer varje torsdag.

Terapihund varje vecka genom att man fick ett stadsbidrag som kunnat användas.

Alla boenden erbjuds att komma ut, men endel tackar nej. Många är för sjuka för en aktiv utevistelse och är glada över att bara få komma ut i trädgården.  Någon går på egen promenad i trädgården.

På boenden får man inte använda levande ljus eller tända öppna spisarna för brandmyndigheterna. Har nu installerat luftvärmepumpar för att kunna ha tillräckligt varmt i vinter. Det finns en viss ekonomisk oro för framtiden med värme, el och mat. Har fortfarande hög standard på kosten.

Tack för idag. /Gerd