Minnesanteckningar från SÄV-möte hos Andreas And den 29 april 2022

Närvarande: Victoria Wiksten, Berit Öberg, Gerd Waleij.

Ett trevligt möte där vi pratade om vad som hänt sen sist efter pandemin.

Kommunen har precis varit på avtalsuppföljning och det finns bara mindre anmärkningar.

IT säkerheten har blivit viktigare än tidigare. Man måste dessutom nu ha lås på alla riskutrymmen t.ex. där man har rengöringsmedel.

Personal som tidigare och ingen större personalomsättning. Alla som kommer i kontakt med omvårdnadsarbete har gått igenom belastningsregistret.  Idag måste man även kontrollera att legitimationer är riktiga.

Har nu inga tomma platser. Äldsta boenden 106 år, 2 st. fyllt 100 och man väntar på nästa 100 årskalas. Ingen är sängliggande men många behöver hjälp. Flera behöver hjälp med maten.

Biståndshanläggarna gör olika bedömningar men nu ska trygghet vara en faktor i bedömningen.

De har fått en familjeläkare som kommer varje torsdag.

Alla boenden erbjuds att komma ut, men en del tackar nej. Någon går på egen promenad i trädgården.

Boenden med speciella kunskaper hjälper till vid olika aktiviteter. Vid påsk hade ex. kycklingar. Tema från ägg till kycklingar. En är sommelier och tycker det är roligt att få välja dryck till ex majmiddagen tillsammans med kockarna. Sista april är det sillunch och för den som vill snaps. Har alltid traditioner och seder med i planeringen.

4 H kommer under våren och har trädgårdsdag i trädgården med olika djur ex. minihäst och grisar.

Närstående får information från hemsidan bl.a. om vad som händer. De har också ett instagramkonto som verksamhetschefen är ansvarig för. Där kan hon och personalen lägga ut vad som händer och hänt.  Tack för idag.

Gerd Walej