Minnesanteckningar från SÄV-möte hos Andreas And den 4 november 2019.

Närvarande:
Victoria  Wiksten
Berit Öberg
Gerd  Waleij

Boendet har fortfarande 29 boenden och det är kö till platserna. Ingen prisskillnad att bo här mot andra boenden inom kommunen. Alla boenden har biståndsbeslut.

De flesta har ett stort hjälpbehov och bara några få kan klara sin hygien själva. Alla har larm.

Man har rutiner för palliativ vård och det fungerar bra.

Inga nyheter angående personalbemanning utan som tidigare. Har en Silvia syster som även deltar i den vanliga omvårdnaden.  En undersköterska är IT ansvarig och kan även vara delaktig i omvårdnadsarbetet. Har en brandansvarig och fortlöpande utbildning av all personal.

Tyvärr ingen hjärtstartare. 

Matrester fryses och ges till statsmissionen. Maten är mycket viktig för livskvaliten, näring och social gemenskap. Kommer att ha 3 rätters meny  från och med 1 januari.

Har börjat med frukostklubb i Salongen 1 gång i veckan med lite lyxigare frukost. Man kommer dit ut och äter om man vill och till sin hjälp har man  2 frukostvärdinnor.

Grogg fredag med drinkmeny med varierande val. Ska fira Mårten Gås med svartsoppa och kalkon.

Har fått hörslinga på båda våningsplanen med ekonomisk hjälp från vänföreningen. Det blir dyrt då man måste betala moms för allt. Har fått chromecast som gör att man kan visa film och till det får man varma mackor.

Sång med Jane. Jane har samlat de äldre och de har berättat sin musikhistoria. Nu samlas man v.a. vecka och en av de boende är huvudperson och spelar sin musik och berättar sina minnen, man tittar även på bilder Mycket uppskattat och en social tillvaro som väcker egna minnen.

En anhörigträff 2 ggr per år för alla men man delar gruppen på hälften så att alla kan komma till tals. Har även föreläsningar med ämnen ex demens för Andreas Ands vänner,

Socialstyrelsens enkät gällande äldreomsorg och boende låg nu på 94 % nöjda. Många anhöriga vittnar om att personalen trivs och bryr sig om de boende.

Bra som vanligt och nästa möte 20 april 2020 kl 14.00