Närvarande: Elisabeth Adriansson Sandberg, Stina Knutsson, Helena Haglöf från Årstagården. Christina Eriksson och Yvonne van Baal från SKPF.

Årstagården har volontärer från Röda Korset som är knuta till personer det som volontärerna gör är att promenera, samtala högläser mm. De är försäkrade via Röda Korset.

På boendet har man en aktivitetsplan för en vecka där 10 aktiviteter finns på denna plan, den finns uppsatt på alla avdelningar så att de boende och anhöriga kan se vad som görs på respektive dag. Ansvarig för detta är Helena Haglöf som har en utbildning gällande detta.

Man har även Kommunens kultur i vården.

Egna minneslådor samt minnespåsar finns samt en bokvagn, sittgympa

Stina Knutsson har en specialutbildning gällande äldres sjukdomar.

Det finns en anhörig grupp som finns på Hasselparken där Årstagården är medbjuden, Den upplevs som en positiv upplevelse utav de anhöriga.

Det är två från Hasselparken som håller i gruppen.

På boendet finns det kontaktmannaskap som är direkt anknuten till de boende. Biståndshandläggaren följer upp individen. Och förvaltning har avtalsuppföljning.

Den 18 december 2017 kommer vi att ha en träff med Årstagården tillsammans med den nya aktörer för att informera om våran uppgift.