Rapport från besök på äldreboendet Björkgården i Knutby 2022-10-19

Närvarande: Verksamhetschef Ulla-Britt Björn, SÄV-ombud Ann-Britt Schedin och Lena Nyström-Nilsson.

Björkgården har 22 platser varav 5 för korttidsboende och 1 för växelvård. Ledningen har bytts ut flera gånger de senaste åren och tycks nu vara mer långsiktigt löst då Ulla-Britt Björn började den 1 september och hon säger att hon planerar att jobba på Björkgården framåt.

Sedan det senaste besöket har beläggningen ökat.  Då det ibland florerar rykten om nedläggning tog vi upp frågan och verksamhetschefen säger att det inte finns några planer på det. Det finns korttidsplatser som verksamhetschefen anser är personalkrävande inte minst för sjuksköterskorna då mycket ska samordnas och lösas.

Verksamhetschefen tar upp att det är svårt att lösa vikariebehovet och att den frågan aktualiserats med ledningen för äldreomsorgen.  Vi berättade att vi vid det förra besöket tog upp att vi vill ha de informationsbrev som skickas till anhöriga men att vi inte har fått något. Verksamhetschefen tog våra kontaktuppgifter och lovade att vi ska få den information som vi önskar. Vi frågade också om vi kan få vara med på anhörigträffar.

Det är inplanerat ett besök från måltidsinspiratören som ska observera och föra samtal med personalen.

En cykel som kan ta med de boende på utflykt har inskaffats men hittills har den inte använts. Det är bara en person som har utbildning för att kunna använda cykeln. Den frågan ska de arbeta mer med i vår.

All personal behärskar svenska språket och det finns för tillfället inget behov av kunskap i något annat språk då alla boende har svenska som modersmål.

Vårt besök denna gång var positivt och vi tror att med fast ledning kan det bli mer kontinuitet i samarbetet med det omgivande samhället som verksamhetschefen är intresserad av. Hon är intresserad av att få besök av volontärer och vill ha kontakt med den näraliggande förskolan.

Vi bokade ett nytt besök den 9 december.

Vid minnesanteckningarna

Lena Nyström-Nilsson
SÄV-Ombud