Rapport från besök på Björkgården i Knutby 2023-02-28

Närvarande:
Verksamhetschef Ulla-Britt Björn, administratör Sandra Andersson,
SÄV-ombud Ann-Britt Schedin och Lena Nyström-Nilsson.

Vi följer upp en del av de frågor som vi belyste vid förra besöket. Verksamhetschefen har nu varit på Björkgården i 6 månader och har bildat sig en uppfattning om de frågor som är aktuella. Verksamheten präglas av engagerad personal, det är bra personalläge och en resursperson är anställd för att täcka upp vid viss frånvaro.

Beläggningen är bättre än tidigare och två av de som har haft korttidsplats och inte tidigare var boende på orten har valt att ta en boendeplats på Björkgården när de blivit erbjudna.

De jobbar succesivt igenom och dokumenterar rutiner som finns på Björkgården och olika uppdrag och ansvar lyfts fram. De har haft besök av måltidsinspiratören och fått goda råd och måltidsombuden har ansvar för att måltiderna blir så bra som möjligt. De genomför aktiviteter som ger lite guldkant på tillvaron som att baka semlor och göra räkmacka till kvällen.

En snickare jobbar på timanställning på enheten för att hjälpa till med diverse praktiska frågor.

Björkgården har numera både fysioterapeut och arbetsterapeut som de delar på tjänst med Lillsjögården i Almunge.  Nu är det kontinuitet i besöken för de boende. En del andra aktiviteter samordnas också med Lillsjögården

En volontär kommer en gång per vecka och har högläsning för de boende.

De planerar för besök från förskolan som finns i närområdet.

Vår uppfattning är att enheten har utvecklats mycket positivt det senaste året då de har fått verksamhetsledning som vill vara på enheten som ser Björkgårdens alla möjligheter med fint läge och kontinuitet i personalen.

Enheten hade 100% nöjda i brukarenkäten som genomfördes under förra året, vilket de firade och nu jobbar de med att behålla det goda resultatet.

Vi bokade nytt besök den 24 april.

Lena Nyström-Nilsson och Ann-Britt Schedin