Sävgruppen: Berit Eriksson, Gunilla Eklund och Ing-Marie Elg.
Deltagare: verksamhetschef Pia Johansson samt en anställd.

Antal avdelningar: 3 st
Antal boende totalt: 35 st
Antal dementa boende: 22 st
Parboende: 1 st
Språkombud: 1st
Rullstolsburna: 50%

Bemanning: heltid 7-8 st, deltid 22 st
Bemanning natt: 4 st, varav en cirkulerar
Låsta dörrar: nej, bara entréer.

Maten: Tillagas i stan och kommer till Björklingegården.
Måltidstider: individuella
Efterrätter: ja, varje dag vid lunchen.
Personal 3 st förmiddag, 1-4 st eftermiddag.
Hjälp vid måltider: ja
Möjlighet att påverka val av rätter: ja, 3 alternativ.
Livsmedelskontroll: ja
Måltidsuppehåll: max 11 timmar.

ACO-mediciner: ja
Viktkontroll/uttorkning: ja
Läkare/geriatriker: varje torsdag
Trycksår: nej, förebyggs.

Tandläkare: ja
Frisör: kommer till boendet
Fotvård: kommer till boendet.

Silviasyster: ja
Undersköterskor: 75% har utbildning

Tandvård: ja (gratis över 85 år)
Djur på boendet: ja, vårdhund 1 ggr i veckan på remiss.

Aktiviteter/Kultur med anställda: varje dag, Silviasyster ansvarig, brev med schema till anhörig varje månad.
Volontärer: nej
Anhöriggrupp: planeras till hösten

Optiker: ja, sköterska ordnar
Hörsel (rengöring app.): ja, personalen
Tvätt av kläder: personalen
Städning: kontaktombud
Fallskador: det händer, avvikelserapport skrivs.

Utevistelse, även vintertid: ja
Värdighetsgaranti: ja
Kommunens uppföljning: 17 maj, vart tredje år.

Levnadsberättelser: ja, frivilligt
Minneslådor: ja, byts ut varannan månad.
Palliativ vård: jag
Språkkunskaper: ja
Brandövningar: ja
Avvikelserapporter: ja
Covid-19: inga dödsfall på boendet.

Övrigt:

  • Varje lördag kommer ungdomar från högstadiet för att umgås med boende.
  • Finns två stycken cyklar med sittplatser framtill.
  • Finns bilsimulator.

Nytt besök av Sävgruppen i adventstid.