SÄV-gruppens rapport från besöket den 26 januari 2023 på Björklingegården.

Närvarande vid mötet:
SÄV ombud. Berit Eriksson, Gunilla Eklund och Ing-Marie Elg.
Personal från Björklingegården: Anette, administratör och undersköterska, Jannic, administratör och undersköterska och Marie, Silviasyster.

Kommunens uppföljning: vår och höst kommer kontrollanter.

Kris och brandövningar: vart tredje år, ska ske nu i vår.

Boende: 34 boende, ett parboende.

Bemanning: heltid 7-8 st, deltid 22 st.

Bemanning natt: 4, varav en cirkulerar.

Språkombud: 2 st.

Personalflöde: 3 st.

Läkare:1 ggr per vecka på boendet + telefonkontakt.

Medicinutdelning: delas ut av dem som har delegering.

Avvikelserapporter: lämnas till sjuksköterska.

Flöde av boende: 12 avlidna, vid inflyttning är många multisjuka, 1 flyttat, 1 växelvårdsplats.

Utbildning: Sker kontinuerligt.

Matsituationen: kommer från centralkök, lugna gemensamma måltider, alternativmat finns, frukost efter önskemål.

Klädvård :Tvätt vid behov, Märkning av kläder sker av anhörig eller god man Aktiviteter: Promenader, elcykel, tipspromenad, högläsning, boklåda, trollkarl, minneslådor byts ut regelbundet.

Anhörigträffar: Blev inställt i december (Corona),2 träffar planeras,  2 kontakt-personer finns per boende.

Levnadsberättelser: Vid välkomstträffen sker berättelser.

Låsta dörrar: Det går att låsa till eget rum.

Förvaring av värdesaker: Finns i låsta skåp.

Övrigt: Vårdhund kommer snart tillbaka. Katt får medtas i lägenheten.

Överlämnanderapportering sker morgon, dag och natt.

Vid pennan,

Ing-Marie Elg.