Ebbagården är diakonistyrelsen Samariterhemmets demensboende beläget vid Kungsängsgatan 46 i Uppsala.
Det finns plats för 33 boende.
Verksamhetschef Kerstin Murray.

Närvarande: Kerstin Murray, Anneli Blom, Samordnare, Eva Gosselman och undertecknad, Brittmari Ekholm.

Vi frågade om dom har hörselslingor och det har dom inte. Dom använder mikrofon om det är större möten men det är det sällan eftersom det är ett demensboende och man därför inte kan ha möten möten med alltför många personer närvarande.

De jobbar i stället personcentrerat, vilket är naturligt när man har att göra med dementa personer. 

Exempel på aktiviteter:
Allsång varannan fredag och andakt varannan.
Musiklyssnargrupper. De boende väljer själva musiken (om de vill).
Pianospel förekommer om de som kan spela önskar göra det.

Viktigt också med levnadsberättelser som grund för vilka aktiviteter de ska ha.

Anhörigträffar förekommer regelbundet där man också får information om de boende, deras intressen och vad de gjort i livet.

Allmänt: Det finns inte några lediga rum/platser, vilket är bra bl a med hänsyn till att man – enligt LOV- inte får betalt när ett rum står tomt.

Brittmari Ekholm