Vi träffade Kerstin Murray, som tidigare varit verksamhetschef men som nu har gått i pension, men tillfälligt tjänstgjorde under pandemin.

Det fanns/finns? tomma platser på Ebbagården efter pandemin. Vi diskuterade vad som krävs för att få en plats på boende. Vi konstaterade att det är dyrt för kommunen med äldreboenden och därför dröjer man med att ta in ”icke tillräckligt sjuka/dementa”!

Värdesaker förvaras i särskilda skåp för var och en av de boende.

Anställda som har bristande språkkunskaper får utbildning i svenska. (?)

Gemensamma aktiviteter ordnas, t ex gm att sitta ute. Det startas upp igen efter pandemin.

Vi talade bl a om anhörigenkäter i kommunens regi. Kerstin Murray meddelade att Ebbagården har egna anhörigenkäter. Följande meddelade hon per e-post efter vårt besök.

Resultat av anhörigenkät 2021
”Vårt mål är att varje år skicka ut en egen enkät till anhöriga i Ebbagårdens boenden. Totalt skickades 33 enkäter ut och svarsfrekvensen var 70 procent.

Nästan all (96%) svarade att de skulle rekommendera Ebbagården till anhöriga till personer med behov av plats på demensboende. Det som värdesattes högst var hög personalkontinuitet, god omvårdnad och personalens vänliga, kärleksfulla och respektfulla bemötande.

Majoriteten hade gjort ett aktivt val för att komma till Ebbagården. Beslutet grundade sig oftast på rekommendationer och att man hört mycket gott om boendet. Andra viktiga orsaker var det centrala läget och att man hade tidigare kännedom om/erfarenhet av Samariterhemmet. Anhöriga svarade att de upplever att boende trivs på Ebbagården i utsträckning (91%). De tror att det beror på att de boende trivs med personalen och andra boende, att det är varm stämning, trivsamt, hemtrevligt samt att det serveras god mat och ofta nybakat bröd till kaffet. Flera uppger att deras anhöriga är lugna, glada och harmoniska.”

Brittmari Ekholm
Eva Gosselman