Besök 19 september 2014. Träffade Carolina Castillo. Hon har gått sociala omsorgsprogrammet på Uppsala universitet med sociologi som inriktning. Fn går hon Socialstyrelsens uppdragsutbildning på distans för chefer inom äldreomsorgen på Ersta Sköndal.

78 procent av personalen är undersköterskor. Satsas på vidareutbildning bla psykiatri.

Gården har 40 lägenheter för personer med stort omvårdnadsbehov, inga demensplatser på 2 avdelningar i 2 våningar med kök i varje avdelning. Medelåldern på en av avdelningar är 95 år med flera 100-åringar och den yngste personen på boendet är 65.

Bemanning
Läkare besöker boendet en gång i veckan per avdelning – samarbete med Kungsgärdets vårdcentral. Sjuksköterska finns tillgänglig en per avdelning heltid . Joursjukvård – mobilt – kvällar, nätter och helger. Delar sjukgymnast och arbetsterapeut med Tunåsen och Myrbergska. Nattpersonal 1 per avdelning.

Dagschema
Exempel är högläsning, sittgymnastik,, utevistelse (vid behov med personal) rehab, skovisning, bowling mm Målargrupp för individuell anpassning. Här skulle SPFs Väntjänst vara tillskott! Delegerad personal ansvarar för medicinering.

Restaurang
Köper mat från Restaurang Porfyren i Eriksberg. Maten levereras varmt till lunch och middagen värms. Två rätter serveras, soppa paj etc kompletterar. Middag en rätt. Vid fredagsmys och högtider dukas speciellt och något gott serveras. Viktkontroll utförs regelbundet då sjuksköterska har nutritionsansvar. Försök görs för individuell anpassning utifrån riskanalys med underlag efter diskussion med läkare.

Organisation
Tandläkare i samarbete med Folktandvårdens mobila enhet en gång per år. Tandhygienist var 8e vecka. Specialisttandvård vid behov. Valfrihet gäller därför ledsagas den boende till den hen valt. Både frisör och Fotvård kommer till boende. Personal är behjälplig då man behöver boka tid.

Frivilliginsatser
Försökt med Röda korset. Kyrkan arrangerar gudstjänster. Inget samarbete med pensionärsföreningar fn.

Kring de boende
Kontaktman för varje boende. Frivillig levnadsbeskrivning (ingen demensvård därför inte lika viktigt). Anhörigträffar 2 gånger per år. Borådsmöten med olika teman t ex om mathållning, aktiviter, miljö etc ca 3 ggr per termin. Rehabilitering med mål att klara så mycket som möjligt av vardagsgöromål sker med underlag från sjukgymnast och arbetsterapeut.

Inredning
Eriksdalsgården gör ett ljust och trevligt intryck – ingen kisslukt .Den boende har hyreskontrakt för rummet. Det är både eget boende och personalens arbetsplats. Mattor avråds men..Timer för vattenkokare och brandvarnare finns. Gård att promenera på och stora balkonger finns. Möjlighet till odling och utemöbler att sola i.

Rapporter
Genom upphandlingsmodellen finns ett avtal som kommunen följer upp en gång varje år. Rapporter till Socialstyrelsen, kommunen miljökontor och uppdragskontor sammanställs en gång varje