Besök på Vardaga Ferlin 20180911

Ingrid Lundell och Birgitta Ljungqvist träffade tillförordnade chefen Jeanette Ringblom.

I januari 2019 övergår verksamheten till Attendo Care och Jeanette kommer inte att följa med vid övergången.

Sommaren har flutit på bra med hjälp av vikarier under semesterperioden.

De som har fasta tjänster måste ha undersköterskeutbildning, vikarierna behöver inte ha undersköterskeutbildning men det är naturligtvis en önskan.

Bemanningen är som tidigare men tyngst är det på omvårdnadsavdelningen. Demensavdelningarna är inte fullbelagda. Omvårdnadsavdelningarna har lite andra arbetstider.

På natten är det en undersköterska /avdelning, om behov av sjuksköterska tillkallas Kommunens jour.

Vid nytillkomna boendes oro tilldelas dessa en personal som har ansvar för just den boendes och dennes anhörig för att skapa tillit och trygghet.

För tillfället är ca hälften av personalen av ”svenskt” ursprung och hälften av ”utländskt” ursprung. Samarbetet fungerar bra enligt chefen, det kan dock uppstå vissa språksvårigheter ibland.

I tre omgångar har feriearbetare varit på boendet, tre per gång i ca tre veckor, 9 feriearbetare totalt.

Dessa feriearbetare har skött tvätt, städat, läst tidningen och följt med personal och boende på promenader. Väldigt uppskattat inslag för både personal och boende.

Vi bokade in en tid i november för uppföljning.