Rapport från besök på Ferlin, (Vardaga)  2019-09-09.

Träffade tre anställda på Ferlins efter det att verksamhetschefen upplyst oss om att hon inte hade tid att vara med oss under mötet. De tre var utrikesfödda och troligtvis kommit till Sverige från 2015 och framåt.

Hagos som kom från Eritrea för 4 år sedan, pratade mycket bra svenska.
Amal kom från Somalia för ca 1 år sedan. Pratade utifrån det väldigt bra svenska.
Mariana kom från Gambia för ca 1 år sedan och även hennes svenska var mycket bra.

Vi frågade om hur det var att arbeta med gamla med särskilda behov som inte kunde bo kvar hemma. De tyckte att det var bra men lite tungt och stressigt då antalet anställda minskat, men att det var mycket glädje i vardagen.
Kulturen i deras hemländer var helt annorlunda, där tog varje familj hand om sina gamla med respekt, hemspråken fick bara användas om någon inte förstått instruktionerna och då lämnade man den plats där de boende var.

Det finns på boendet några s k ”peppare” och dem har de anställda en träff i veckan. Aktiviteter finns för dem som önskar deltagande i grillkvällar t ex eller en promenad till affären.

Antalet anställda har minskat i övergången mellan Vardaga och Förenade Care, i statistik mätt vet vi inte riktigt. Däremot får de hjälp t ex från SFI då vissa som kommit till Sverige vill blanda teori med praktiska sysslor, t ex med disk, tvätt och städning.

Åter till de tre, de upplever att det är över 90% utlandsfödda! Vi fick sedan följa med ut på avdelningarna och när dessa tre kom tillbaka lyste ansiktena på både boende och arbetskamrater. Vi fick en kram av Fatima (Spanien) som vi träffat vid ett tidigare möte.

Jag gav dem eloge innan vi gick. Här skulle jag kunna tänka mej att bo, om jag var i behov av det. En medboende som vi samspråkade med tyckte att personalen hade minskat!

Birgitta Ljungqvist och Ingrid Lundell