Rapport från SÄV-besök på Fortuna-Onnela den 11 oktober 2018 kl. 10-11

Vi (Inger Olsson, Kjell Glimmerud och Siv Asplund Peiro) togs emot av VC Maria Probst på plan 2. Vid en kopp kaffe berättade Maria om verksamheten och nyheter sedan vårt besök den 2 maj. I Fortuna-Onnelabladet hade vi också läst vad som ”Hänt i juli-september” och om ”Planer för oktober”. Hemsidan hade uppdaterats med bland annat nya bilder och ett avsnitt om kvalitet och kvalitetstermometern.

VC tjänstgjorde idag som sjuksköterska. De 2 nyanställda sjuksköterskorna var på kurs hos Attendo. Janne Paloheimo hade fått en ny tjänst inom Attendo. Han kommer till Fortuna-Onnela måndagar och tisdagar. Maria är föräldraledig måndagar.

Fortuna-Onnelas omvårdnad är öppen för alla. Den sista platsen (sparad för finskt boende) var nu belagd. Hela länet är upptagningsområde för finskt behov.

Avtalet med kommunen om korttidsboendet på plan 2 har slutdatum den sista december. Det finns nu önskemål om demensboende på plan 2.

Sjuksköterskor rekryteras centralt. All annan personal av VC. För fast anställning som omsorgspersonal krävs undersköterskeutbildning. Vårdbiträden kan anställas på timmar eller på korttid.

De boende hade klarat den varma sommaren och ingen behövde komma till sjukhus. Man hade gjort egen vätskeersättning. Alla korridorer har luftkonditionering. VC hade varit förutseende och köpt fläktar till rummen. Persiennerna hade varit neddragna. För personalen hade det varit jobbigt med de varma arbetskläderna.

Brandlarmet går till Brandstationen.

I alla vardagsrum finns hörslingor.

Kostnader för boendet 2018. Hyran är 6196 kr per månad. Avgiften för omvårdnad och mat är enligt kommunens taxa. Maximalt 2044 kr per månad för omvårdnaden. För mat högst 3064 kr och lägst 2000 kr per månad. Personliga utgifter för kläder och hygienartiklar tillkommer.

Personalen har tillstånd för gratis parkering.

Vi bestämde att vårt nästa besök blir till våren, när den nya verksamheten på plan 2 har kommit igång.

Uppsala den 16 oktober 2018

Inger Olsson PRO
Kjell Glimmerud PRO
Siv Asplund Peiro SPF