Träff med verksamhetschefen Maria Probst.

Boendet har 40 platser, f n 2 tomma platser.

Demens- och omsorgsboende, 10 platser omvårdnad och 30 demens

1 parboende

Bemanning heltid 40 heltid och ca 30 timanställda

2 sjuksköterskor anställda med ansvar för varsin avdelning demens och omsorg. Deras arbetstider är måndag-fredag kl 7-16. Kvällar och nätter arbetar 1 sjuksköterska och under helger arbetar 2 sjuksköterskor jour och har då ansvar för alla 6 Attendo-boenden i Uppsala. Det innebär mycket telefonrådgivning med personalen.

1 läkare kommer en gång i veckan.

1 fysioterapeut kommer en gång i veckan och ordnar med träningsprogram till de boende.

1 arbetsterapeut 5 dagar i veckan

1 kock anställdes i september. Det är den största förändringen sedan vi SÄV-ombud var på besök i november 2021 och mycket positivt.

Utflykter kan göras varje vecka med Attendos minibuss, som har ca 6-8 platser

I trädgården finns det höns.

De boende har rätt till 1 timme egen tid med sin kontaktperson.

Maria informerade oss om BPSD-registret (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens), Senior Alert samt Svenska palliativregistret. Socialstyrelsens brukarundersökning visades också.

Personalen kan fortbilda sig genom digitala utbildningar. Föredragshållare bjuds in till boendet. Ny personal går parallellt under 3 arbetspass.

Medicinsk vårdplanering görs 1 gång om året av läkare, sjuksköterska samt eventuellt anhörig

Följ boendet på Instagram!

Munskydd används i patientnära vård

Uppsala den 13 september 2022

Siv Asplund Peiro SPF
Inger Olsson PRO
Carina Enedotter PRO