RAPPORT FRÅN SÄV-BESÖK PÅ FORTUNA-ONNELA DEN 15 FEBRUARI 2023 KL. 14-15.15

Vi (Inger Olsson och Siv Asplund Peiro) togs emot av VC Maria Probst på hennes kontor på plan 1 och bjöds på kaffe och morotskaka, bakad av personalen.

Genomgång av rapporten 13 september 2022

Boendet har 40 platser. För närvarande inga tomma platser och inget parboende. 4 personer står i kö. Ingen förändring av bemanningen (40 heltid och ca 30 timanställda). 2 sjuksköterskor, med ansvar för var sin avdelning, demens och omsorg, arbetar måndag-fredag kl. 7-16. På kvällen arbetar 2 sjuksköterskor. På natten arbetar 1 sjuksköterska och under helger 2 sjuksköterskor för alla 6 Attendo-boenden i Uppsala. För närvarande kommer 1 läkare och 1 arbetsterapeut en gång i veckan. 1 fysioterapeut är på plats måndag-fredag på heltid.

Attendos minibuss delas med 6 boenden och kommer varannan onsdag och var tredje fredag för utflykter. Dagens utflykt gick till utställningen i domkyrkan.

En föreläsning för hela personalen (halva i taget) hade ordnats på Scandic.

”Attendo Fortuna” kan följas på Instagram. Är offentligt och läggs ut av undersköterska. ” Attendo nära” är till för närstående. Där finns uppgifter om maten och aktiviteterna. Månadsbrevet skickas fortfarande till anhöriga.

Kravet på munskydd hade avskaffats fr.o.m. idag.  

Nya frågor

Kommunen utövar tillsyn. Tar en heldag och börjar med omvårdnadspersonalen, fortsätter med HSL-personalen och avslutar med VC. Senaste kontrollen var 2021.

Krishanteringsplanen uppdateras. Brandutbildning genomförs minst vart tredje år.

3 ordinarie anställda slutade i höstas och vikarier gick upp i tid för dessa.

Fortuna-Onnela har slutat marknadsföra sig som finsktalande boende.

Medicinutdelning sker av omvårdnadspersonal genom delegering.

Avvikelserapporter görs digitalt och behandlas varje månad på kvalitetsmöte av HSL-grupp, VC och kvalitetssamordnare.

Beträffande klädvård tvättar anhöriga kläder som inte kan tvättas i boendets tvättprogram 40 och 60 grader.

Alla boenden erbjuds göra levnadsberättelser. Dessa förvaras i SOL-pärmar.

Dörren till demensavdelningen har kodlås. De boendes rum har kassaskåp.

Som avslutning gjorde vi en rundvandring i lokalerna. Träffade båda sjuksköterskorna och besökte dagrummet på plan 1.

Nästa SÄV-besök blir i höst.

Uppsala den 15 februari 2023

Inger Olsson PRO                     Siv Asplund Peiro SPF