Vi (Inger Olsson och Siv Asplund Peiro) togs emot av VC Maria Probst på plan 1. Vi hade fått och läst Fortuna-Onnelabladet om ”Hänt i april” och ”Planer för maj”. Vid en kopp kaffe berättade Maria om förändringarna i verksamheten sedan vårt senaste besök den 11 oktober och som sedan genomförts under december 2018.

Det hade inte varit något problem med utflyttningen av korttidsboendet. Nu finns 20 platser för dementa på plan 2. Följande vecka skulle 17 av dessa platser vara belagda. På plan 1 finns 10 platser för finska dementa och 10 platser för omvårdnad av främst finsktalande. 
I Sävja-området finns korttidsplatser på boendet Nora (Linné).
Det finns alltid 1 sjuksköterska per plan. De tre sjuksköterskorna är anställda på deltid. Det finns således fyra med Maria, som kan hoppa in vid behov.

Regionen har en ”kristelefon”, s.k. arbetsmiljöjourtelefon. VC är jour 1 gång var 15–20:e vecka. Telefonen infördes för flera år sedan. Dock inga problem att personalen kontaktar sin VC via arbetstelefon för att lösa problem.

Berörde Socialstyrelsens enkätundersökning. Snitt tiden för omvårdnaden plan 1 är mellan ett halvår och ca 3 år, men 2 boenden har varit med sedan starten av Fortuna-Onnela (7 år). På plan 2 för demens är de boende ganska unga, från 67 år. På plan 1 är en född på 40-talet och de övriga på 20-talet. På plan 2 är de boende fysiskt piggare.
Fortuna-Onnela har inga särskilda parboenderum, men kan ordna för par i ett ordinarie rum.
Basförråd för hjälpmedel finns enligt avtal med kommunen. Förskrivs och är gratis.
Apodos och dosett används.
Mobiltelefonen med rutiner som infördes förra året har fungerat bra. Personalen har upptäckt fri tid som kan bli promenader, 2–3 gånger/dag med undersköterska och 2 boenden. Boendet har en el-driven cykel anpassad för 1 personal (styr och bromsar) och 1 boende som håller i styret och trampar med.

Arbetsterapeuten står för aktiviteterna. Följande dag skulle det bli chokladprovning. Varje torsdag eftermiddag ordnas grillning.
Ny aktivitet blir att Sävja förskola kommer på besök varannan måndag vid 10-tiden. Förskolan hade bjudits in i våras att hälsa på kycklingarna. Barnen tyckte det var roligt.
Vi avslutade vårt besök med att titta på el-cykeln.
Nästa besök blir till hösten.

Uppsala den 22 maj 2019

Inger Olsson PRO
Siv Asplund Peiro SPF