Vi (Elisabet Eriksson och Siv Asplund Peiro) togs emot av VC Maria Probst på plan 1. Vid en kopp kaffe och nybakad kaka berättade Maria om vad som hänt sedan SÄV-besöket i maj.

Plan 2 med 20 platser för dementa hade blivit fullbelagt i juli. De boende där är mera fysiskt aktiva och sjukgymnastens tid har minskat till 30 %. Arbetsterapeutens tid är på 100 %.

Plan 1 har som tidigare 10 platser för finska dementa och 10 platser för omvårdnad av främst finsktalande. På dagen finns 5 omvårdnadspersonal på varje plan, på kvällen 4 och på natten 1 (men 3 totalt).

I oktober började Attendo med ett nytt matkoncept, dvs man lagar mera av maten på Fortuna-Onnelas kök på plan 1 och 2, som alltid har 1 personal på varje. Nattpersonalen och även de boende hjälper till med att skala potatis. Målet är att laga 1 mål per dag. 6 veckors schema fås från kock och dietist.

Boendeträff ordnas 2 gånger per termin. På demensavdelningen pratar VC med de boenden. Närståendeträff hade man nyligen haft och bjudit in en minnesläkare att föreläsa.

Attendo har skaffat en minibuss för vanligt körkort och kommer att ha en chaufför. Fortuna-Onnela får tillgång till bussen 1 gång per vecka. Arbetsterapeuten kommer att följa med.

Man hade haft bra cykelturer och mycket promenader. Plan 2 går ut flera gånger om dagen.

Förskolebarnen har gjort besök varannan måndag och haft någon aktivitet. Vi såg deras och de boendes alster i lera på plan 2. Det blir 1 besök till den här terminen.

”AKO och Grosse” hade besökt Fortuna-Onnela med sång och musik. Vi framförde att Lena från vår styrelse gärna kommer och sjunger tillsammans med de boende. Maria tackade ja till det.

Vi besökte finska avdelningen och fick titta in i ett boenderum. Sedan åkte vi upp till plan 2 och tittade på bastun och personalens massagestol.

Fortuna-Onnela har julmarknad den 11 december kl.15.30-17.30. Alla är välkomna.

Nästa SÄV-besök blir till våren.

Uppsala den 19 november 2019
Elisabet Eriksson SPF Siv Asplund Peiro SPF