Aleris öppnar ett nytt vårdboende i Salabacke i september i år. Verksamhetschef blir Anna Jakobsson.

72 lägenheter fördelade på 8 enheter med 9 boende i varje enhet.

18 omvårdnadsboenden, kommunen hyr översta våningen i fastigheten. Resterande är demensboende.

Två takterasser med stort växthus och bikupor. Inomhus stort utrymme för fester och sammankomster. En förskola i markplanet och utslussningslägenhet.

Lägenheterna är på 31 kvm och förberedda för tvättmaskin. En gemensam tvättstuga på varje våningsplan. Tillåtet att ha egna möbler.

Aleris använder välfärdsteknik t ex ett smycke på armen (GPS) som öppnar den egna dörren till rummet (hotellrumsnyckel). Elektronisk signering vid medicineringen. Om signatur saknas/glömts kommer en pip-signal.

Läkare besöker boendet två gånger/vecka och apotekare kommer vid behov. Vårdhund kommer att finnas.

Physioterapeut med Silviautbildning 60 poäng, en aktivitetspedagog för sociala och kulturella aktiviteter. 5 Silviasystrar och undersköterskor som kommunen sponsrar utbildningen för.

Mat- och måltidscoach på varje plan. Kostchef från Aleris. Mat från Dafgård (!) Ett genomgående tema i den inre utsmyckningen av fastigheten är kultur. Konstnärer från Uppsala (tavlor), keramik från Ekeby, tapeter med Uppsalamotiv.

Yvonne van Baal
Christina Eriksson
Eva Gosselman